Gennem de sidste 3 år har Hospitalsenheden Horsens været en del af et nationalt forbedringsprojekt 'Sikkert Patientflow' i samarbejde med 11 øvrige akuthospitaler og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Sikkert Patientflow har til formål at implementere mere systematiske og forudsigelige arbejdsmetoder. Alt sammen med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb. Et patientforløb der består af høj kvalitet uden unødig ventetid i forbindelse med indlæggelse, overflytning og udskrivelse.

Flere stier er trådte og indsatsen fortæller, at hospitalet i høj grad udnytter den øgede samarbejdsstyrke samt den systematiske og forudsigelige arbejdsmetode i Sikkert Patientflow.

Hospitalsenheden Horsens vil bygge videre på det gode arbejde i Sikkert Patientflow med nye indsatser, men ligeledes implementere indsatser med øje for stadig forbedring.

Sikkert Patientflow er et middel til at nå vores fælles mål på Hospitalsenheden Horsens:

Patientsikkerhed er indeholdt i ALT og går forud for ALT. Patientsikkerhed er den enkeltes og alles ansvar – uanset hvor man er, og hvad man laver i organisationen.

 

Strategiske fokus- og indsatsområder i Sikkert Patientflow

Strategiske fokusområder i Sikkert Patientflow er at:

 • Sikre patientforløb i samarbejde med alle interessenter.
 • Sikre faglig og patientoplevet kvalitet - også ved overbelægning.
 • Styre patientindtaget, udskrivelser og overflytning mellem afsnit, afdelinger og hospotaler samt overbelægning gennem forudsigelser.
 • Medvirke til at gøre akuthospitalet mest muligt forudsigende og kompetent styret - på alle tidspunkter af døgnet året igennem.
 • Understøtte den hensigtsmæssige brug af personale og kompetencer.

Implementeret indsatser på Hospitalsenheden Horsens, som fortsat forbedres:

 • Daglige kapacitetskonferencer, hvor antallet af patienter, forventede udskrivelser og eventuelle overflytninger gennemgås på hospitalsniveau.
 • Daglige tavlemøder i de enkelte specialeafdelinger. Tavlemøderne skal være med til at skabe overblik over, hvad den enkelte patient venter på i sit behandlingsforløb og hvilke patienter, der skal udskrives.
 • Daglige flowkoordinatorer holder overblik over indlæggelser, overflytninger og udskrivelser på hospitalet.
 • Daglige kliniske koordinatorer, der skaber overblik over det interne flow i en specialeafdeling.

Nye indsatser på Hospitalsenheden Horsens:

 • Daglige hospitalskonferencer, hvor der forekommer orientering på tværs af specialerne på hospitalet samt mulighed for sparring og feedback på kritiske patienter.
 • Bringe et nyt patientsikkerhedselement ind i forhold til patienter, der er i risiko for klinisk forværring.

Du kan læse mere om projektet i de nedenstående links:

Kontakt

Ida Rønne Antonsen
Kvalitetschef
Skriv til Ida