3.jpg

Situationen ændres hele tiden, så følg de nationale informationer på www.coronasmitte.dk

hospital.png Når du kommer til hospitalet

Ændrede adgangsforhold ifm. COVID-19

Husk at spritte


 Særligt til patienter

Din behandling kan blive udskudt

Derfor udskyder vi behandlinger

Hvis du er patient og har en aftale på hospitalet

Hvis du er syg


 Særligt for besøgende og pårørende

Forbud mod besøg

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at ledsage pateinter og besøge indlagte patienter samt beboere på bosteder og botilbud.

Besøgsforbuddet gælder alle - også ledsagere.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne, mindreårige børn.

Barslende må have en ledsager med til en fødsel. Øvrige barselsbesøg er ikke tilladt.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på hospitalet, kan der i særlige tilfælde aftales andre undtagelser.

Læs mere om det landsdækkende besøgsforbud på Danske Regioners hjemmeside

Læs mere om forbuddet mod besøg på bosteder her

Send ikke blomster, chokolade eller andre gaver til hospitalet

Hold dig opdateret


laege.png Til fagfolk

Til sundhedsfaglige

Revideret 27-03-2020 af Bo Nedergaard