'Klager der udvikler' er et forum, hvor patienter/pårørende mødes med læger, sygeplejersker og ledelse (ca. 10 – 12 ansatte). Mødet gennemføres på baggrund af en klage, som typisk vil være forfattet af en pårørende til en patient.

Formålet med 'Klager der udvikler' er, at patient og pårørende føler sig set, hørt og forstået, og at personalet kommunikerer med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Konceptet har været afprøvet ad flere omgange - og det med succes. Responsen fra deltagerne i 'Klager der udvikler' har umiddelbart været, at det er et yderst lærerigt forum.

På selve mødet interviewer en mødeleder både den pårørende/patienten (klageindehaver) og medarbejderne på skift, og deltagerne sidder så skiftevist og lytter til hinanden og svarer. 

Medarbejderne og lederne på afsnittet bruger efterfølgende input og feedback fra mødet til at udvikle ny og/eller justere deres praksis i hverdagen.