Fra 1. januar 2019 ophører patientkonsulentordningen. Patientinddragelse er fortsat et højt prioriteret område på Regionshospitalet Horsens, og under patientinddragelse kan du læse om nogle af de igangværende initiativer.