Undersøgelser, medicinoversigter og daglig pleje kan hurtigt fylde hverdagen på et hjertemedicinsk afsnit. Men måske har patienterne også brug for en samtale med en sygeplejerske om det, der fylder i patientens liv, og som patienten eventuelt er bekymret for?

Indlagte patienter på Hjertemedicinsk Afsnit, Regionshospitalet Horsens, får nu mulighed for at tage en daglig timeout sammen med plejepersonalet.

Der er ikke fastlagt et bestemt emne for samtalen. I stedet vil sygeplejersken - med udgangspunkt i en spørgeguide - spørge ind til, hvad patienten bekymrer sig mest om lige nu? Om patienten ved, hvad der skal ske i det videre forløb og føler sig tryg ved planen? Og om personalet på afsnittet med fordel kan ændre på noget under resten af indlæggelsestiden?

Patienten og sygeplejersken får dermed tid og rum til at sætte fokus på netop det, som fylder mest i patientens liv, samtidig med, at relationen imellem dem bliver styrket. 

- Vi har i dagligdagen fokus på at gøre patienten rask eller i stand til at leve så godt som muligt med sin sygdom. Men i den proces er det vigtigt hele tiden at have patienten med, og det har vi kun, hvis vi ved, hvad patienten er optaget af og eventuelt bekymret for, siger afdelingssygeplejerske Kirsten Løth Lysdahl fra Hjertemedicinsk Afsnit på Regionshospitalet Horsens.

- Patienten er ikke nødvendigvis kun optaget af prøvesvar og den daglige medicin, men kan være bekymret for en pårørende eller for fremtiden med en akut opstået hjertesygdom, forklarer Kirsten Løth Lysdahl.

Struktur på patientinddragelsen

Personalet på Hjertemedicinsk Afsnit har valgt den mere strukturerede tilgang til patientinddragelse, så patienterne oplever at blive inddraget tidligt i deres forløb, og så de fra begyndelsen får lige præcis den information, de har brug i situationen. Initiativet lever dermed op til hospitalets strategi med fokus på patientinddragelse og det nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-18.

En daglig timeout imellem patient og plejepersonalet varer typisk 10-15 minutter, og hjerteafsnittet har som mål at gennemføre daglige samtaler med alle indlagte patienter.

Interviews med udvalgte patienter skal klarlægge, om patienterne rent faktisk føler sig mere inddraget med indførelsen af de daglige timeouts, og om initiativet dermed har haft den ønskede effekt.

Werner Schultz, patient på Hjertemedicinsk Afsnit, Regionshospitalet Horsens, tager en timeout med sygeplejerske Lisbeth Gramstrup Nissen.

Flere oplysninger:

Kirsten Løth Lysdahl
Afdelingssygeplejerske Hjertemedicinsk Afsnit
Tlf. 7842 6780
kirsten.lysdahl@horsens.rm.dk