Mobiltelefoner

Mobiltelefoner er velkomne på hospitalet. Men da nogle afdelinger anvender teknisk udstyr, der kan påvirkes af stråler fra mobiltelefoner, er det ikke tilladt at anvende mobiltelefon overalt på hospitalets område.

Du bedes derfor orientere dig via de ophængte skilte i de enkelte afdelinger. Vi beder dig respektere dette og samtidig vise hensyn til dine medpatienter, når du bruger din mobiltelefon. Indstil din mobiltelefon på lydløs, så lyden ikke generer de andre patienter, pårørende og ansatte, og før evt. samtaler i et dæmpet leje.

I hospitalets forhal er der desuden opsat telefonbokse (til telefonkort).

Internetadgang

Patienter og pårørende har under deres besøg på hospitalet mulighed for at bruge hospitalets trådløse netværk til at komme på internettet. Netværket kan tilgås fra egne smartphones, tablets og computere.

Sådan logger du på netværket:

  • Find netværket 'RegionMIDT-Gaest'.
  • Login med CPR- og postnummer.

Det er gratis at benytte netværket. Læs vejledning til adgang.