Region Midtjylland begynder snart at sende regninger til patienter, som har haft brug for tolk i forbindelse med et besøg hos lægen eller behandling på hospitalet, og som har haft bopæl i Danmark i mere end tre år. Som patient har du dog mulighed for at blive fritaget fra gebyr på grund psykisk eller fysisk sygdom efter en lægefaglig vurdering.

Patienter, som har brug for tolk i forbindelse med deres behandling hos den praktiserende læge eller på hospitalet, skal fremover betale gebyr for tolkeydelsen, hvis de har boet i Danmark i mere end tre år.

Reglerne om tolkegebyr blev vedtaget af Folketinget kort før sommerferien.Regningerne bliver sendt til patienterne i e-boks eller som papirpost. De vil være vedlagt information om tolkegebyret, vejledning til og blanket til undtagelse fra tolkegebyret og klagevejledning.

Information og vejledninger er oversat til de mest tolkede sprog.

Patienter (og andre) kan i øvrigt finde information om tolkegebyret oversat til de mest tolkede sprog på www.tolk.rm.dk.

Undtagelser fra tolkegebyr
Reglerne om tolkegebyr indeholder en række undtagelser for gebyr for bestemte patientgrupper.

Børn samt forældre, der i forbindelse med behandling af deres børn har brug for tolk, er undtaget fra reglerne om tolkegebyr og modtager derfor ikke en regning. Det samme gælder for personer fra det tyske mindretal, der skal have tolket til tysk og patienter, som modtager tolkning på grønlandsk og færøsk.

Patienter, der på grund af fysisk eller psykisk sygdom har mistet evnen til at lære, forstå eller tale dansk, kan fritages fra gebyret.

Skal en patient undtages på baggrund af fysisk eller psykisk sygdom, så skal en læge foretage en vurdering og underskrive og stemple en blanket. Blanketten findes på www.tolk.rm.dk og er desuden vedlagt den regning, patienten får. Patienten skal derefter sende blanketten til Region Midtjylland.