Som patient i det danske sundhedsvæsen har du en række rettigheder både før, under og efter en behandling, f.eks. frit sygehusvalg, behandlingsfrister og muligheden for at klage. 
 
Hos Patientkontoret i Region Midtjylland, kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient inden for sundhedsvæsenet.

Hjælp og rådgivning

Som patient eller pårørende, har du mulighed for at få hjælp og rådgivning fra blandt andre vores frivlllige og hospitalspræsten.

Godt du spørg'

Få hjælp til at stille spørgsmål, når du har samtaler med læger, sygeplejersker eller andre - om dine undersøgelser og behandling

Erstatning

Sådan søger du erstatning.

Hvis der er sket noget der ikke skulle være sket

Dine muligheder ved fejl og utilsigtede hændelser.

Frit Sygehusvalg

Læs om dine muligheder for at blive behandlet på andre hospitaler. 

Ventetider

Se hvor lang ventetid, der er på landet hospitaler og læs mere om, hvornår du har krav på at komme i behandling.

Undersøgelse af patientoplevelser

Har du været patient mellem august og oktober, er der mulighed for at du modtager et brev, hvori vi vil bede dig besvare et online spørgeskema angående dine oplevelser.

Helbredsoplysninger om dig

Læs om hospitalets mulighed for at indhente sundhedsoplysninger om dig som patient.