Hvis du er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling på Regionshospitalet Horsens, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen. Du kan få erstatning for fysiske og psykiske skader. Erstatningsordningen gælder også lægemiddelskader.

Patienterstatningen
Kalvebod Brygge 45
1560 København V
Tlf.: 3312 4343
pebl@patienterstatningen.dk

Find informationsfoldere og anmeldelsesskemaer på www.patienterstatningen.dk

Du kan få vejledning om dine erstatningsmuligheder og hjælp til at skrive en anmeldelse, hvis du henvender dig til Patientkontoret i Region Midtjylland.