Regiosnhospitalet Horsens er nogle af de bedste i landet, hvad angår udlevering af kontaktpersonkort til patienterne. 9 ud af 10 patienter svarer, at de får udleveret et kontaktpersonkort. Vores mål er dog 10 ud af 10.

Alle patienter skal have en kontaktperson. Det siger loven.

Kontaktpersonen

  • tager imod patienten
  • er med ved indlæggelsessamtalen
  • er den, der tager kontakt til patient og pårørende, når der skal ske noget med patienten
  • er med ved udskrivelsen og
  • sikrer, at patienten tager hjem med en god fornemmelse og er tryg

Patienten får udleveret kontaktpersonens kort med billede, navn og telefonnummer på, så de kan ringe og få hjælp, hvis der er noget, de er i tvivl om, når de er blevet udskrevet.

Læs mere om kontaktpersonordningen