For at sikre et ensartet visuelt udtryk i hele regionen har Region Midtjylland et samlende logo og fælles retningslinjer for design af breve, foldere, skilte, m.m.

Du kan hente logo samt retningslinjer og designguide for anvendelse af dette på regionens hjemmeside: