Der var fuldt hus og prominente gæster, da Regionshospitalet Horsens i dag blev belønnet for dets målrettede satsning på ny teknologi. Cheflæge Steen Friberg modtog nemlig på hospitalets vegne Den Gyldne Skalpel. Prisen blev givet for hospitalets banebrydende arbejde med det såkaldte iHospital, der letter arbejdsgangene på hospitalets operationsstuer. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen overrakte prisen, der hvert år uddeles af nyhedsavisen Dagens Medicin for at belønne nytænkende og kvalitetsforbedrende tiltag i sundhedssektoren. 

Se film fra overrækkelsen

           Steen Friberg og Marie-Louise Ulsøe modtager prisen   

Ros til Regionshospitalet 

Chefredaktør fra Dagens Medicin, og medlem af dommerpanelet, Kristian Lund, lagde vægt på hospitalets medarbejdere, deres indstilling og evne til at samarbejde og løfte i flok:

- Mange steder er de skrækslagne for ny teknologi. Det kræver overbevisning, vilje, evner og ikke mindst at alle samarbejder, for at få et projekt som det her til at lykkedes, og det har I fuldt ud formået.

Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen roste også hospitalets arbejde med iHospitalet som værende et eksempel til efterfølgelse:

- Jeg blev meget imponeret, da jeg i sin tid besøgte iHospitalet, og derfor er jeg også glad for at uddele prisen til netop iHospitalet i dag. Vi er nødt til at tænke nyt i forsøget på at håndtere de store udfordringer sundhedsvæsenet vil stå overfor de kommende år, og det er iHospitalet et glimrende eksempel på. Derfor ser jeg også gerne iHospitalet udbredt til det resterende sundhedsvæsen.

                          Sundhedsministeren uddeler roser til hospitalet

Det interaktive hospital
iHospitalet er et logistik- og kommunikationsredskab, der ved hjælp af store trykfølsomme skærme er med til at skabe overblik og lette arbejdsgangene på operationsgangen. Ved hjælp af skærmene kan man følge med i, hvad der er i gang på de enkelte stuer og i det hele taget lettere styre de komplicerede processer, der knytter sig til arbejdet på en operationsgang. Det sikrer større patientsikkerhed.

iHospitalet startede oprindeligt som en forsøgsordning på fire af hospitalets operationsstuer, men da perioden var slut ville personalet ikke af med ordningen. Den var simpelthen blevet uundværlig:

- Vi protesterede højlydt efter forsøgsperioden, hvor de skulle til at pille det ned. Systemet var simpelthen blevet en uundværlig del af vores arbejde, og vi kunne se at det fungerede, fortalte oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe, til de mange fremmødte gæster.

                           Marie-Louise Ulsøe fortæller om iHospitalet

Derfor blev systemet indført fast på Regionshospitalet Horsens.

Stort potentiale
iHospitalet er installeret på samtlige 14 operationsgange på regionshospitalet, men rummer derudover et stort potentiale i forhold til blandt andet akutmodtagelser og sengeafdelinger. Derfor vil ordningen med al sandsynlighed blive indført på de andre hospitalsenheder i Region Midtjylland.

iHospitalet bliver i den forbindelse vurderet af enheden for medicinsk teknologivurdering (MTV), Center for Folkesundhed. De vil på baggrund af en grundig undersøgelse af projektet, måle i hvor høj grad projektet har været med til at gøre arbejdsgangene på Regionshospitalet mere effektive.

….og stor interesse

Det store potentiale i arbejdet med iHospitalet har medført massiv interesse fra medier og andre hospitaler, men blandt andet også fra det højt estimerede Harvard University, samt det amerikanske forsvarsministerium, der begge har været på inspirationsbesøg på Regionshospitalet Horsens i den anledning.