Børneafdelingen i Skejby er klar til at modtage syge børn fra Horsens og Hedensted kommuner.

Region Midtjyllands omstillingsplan indebærer, at børn fra Horsens Kommune og Hedensted Kommune fra 1. oktober 2011 skal behandles på Børneafdelingen ved Aarhus Universitetshospital, og at børneambulatoriet på Regionshospitalet Horsens bemandes med børnelæger fra Aarhus. De seneste år er syge børn fra den sydøstlige del af regionen blevet behandlet på Børneafdelingen i Randers.

De første familier fra Horsens og Hedensted, som har benyttet det nye tilbud på Aarhus Universitetshospital er godt tilfredse med tilbuddet i Skejby.

"Vi synes, det har været fint. Det er et stort sygehus, men det har været nemt at finde rundt her. Og så er det tættere på Horsens", siger Hanne Holbech og Henrik Hansen, der er forældre til Emilie på to måneder fra Horsens.

Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital er udvidet med 7,4 senge, 2 modtagepladser og forøget ambulatoriekapacitet for at kunne tage imod børn fra Horsens og Hedensted Kommuner. Derudover omlægges en del behandlinger under indlæggelse (f.eks. insulinpumpebehandling) til at foregå ved dagindlæggelser eller ambulant behandling.

Børneambulatoriet på Regionshospitalet Horsens bemandes fremover med speciallæger og specialiserede sygeplejersker fra alle relevante fagområder på Aarhus Universitetshospital. Det skal være med til at give et endnu bedre tilbud til syge børn i Horsens-Hedensted-området.

Også hjælpen til syge nyfødte børn på fødeafdelingen i Horsens bliver opgraderet. Der bliver bl.a. systematisk undervisning og træning af personalet i Horsens, lettere adgang til specialistassistance, telemedicin og hurtigere udrykning af den neonatale transportordning (babyambulancen).