Hospitalsenheden Horsens overtager 1. januar 2011 bemandingen af ambulatorier og jordemoderkonsultation i Skanderborg Sundhedscenter. 

Læs mere om Skanderborg Sundhedscenter påwww.skanderborg-sundhedscenter.dk