Nyt ”Sundheds-hotspot” til gavn for borgere og medarbejdere i sundhedsvæsenet

Projektet ’Horsens på forkant med sundhed’ kan nu præsentere en telemedicinsk platform, som både borgere og sundhedsfaglige medarbejdere vil få stor glæde af.

It-platformen, som kaldes ”Sundheds-hotspottet”, er resultatet af innovationsprojektet ’Horsens på forkant med sundhed’, der sætter den enkelte borger i centrum for sundhedsindsatsen og udfordrer de traditionelle arbejdsgange i sundhedsvæsenet.

Telemedicin bliver stadig vigtigere i fremtidens behandling af borgere med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter, og det er baggrunden for, at Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens, Next Step Citizen, Falck Hjælpemidler, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Apotekerforeningen, har sat sig sammen for at udvikle en holdbar løsning, som borgere og sundhedsfaglige kan anvende mange år fremover.

- Med ”Sundheds-hotspottet” fokuserer vi på genbrug af data frem for at få borgeren til at fortælle det samme flere gange. Det er både en god oplevelse for borgeren, men det er også godt for tidsforbruget, der er forbundet med sundhedsvæsenet. Vi er glade for, at vi nu har udviklet denne løsning, så vi sammen med borgeren kan træffe bedre beslutninger, fortæller Jørgen Schøler Kristensen, der er lægefaglig direktør på Hospitalsenheden Horsens.Viden lever længere end systemer
Tidligere har telemedicinske projekter ofte udviklet egne proprietære løsninger, der var afhængige af en enkelt leverandør. Det har betydet, at viden om borgerne ofte er gået tabt sammen med systemet eller ligget i siloer, og været vanskelige at kommunikere til ulempe for et sømløst patientforløb.

’Horsens på forkant med sundhed’ har derimod bygget et ’Sundheds-hotspot’ ovenpå en infrastruktur, der i stedet for at eje data sikrer, at data stilles til rådighed og kan bruges på tværs af afdelinger og sektorer, f.eks. ved kommunikation mellem hospital og kommune. Samtidig har borgeren altid selv adgang til egne data og kan følge med.

Infrastrukturen skal ses i relation til globaliseringen, hvor udveksling af helbredsinformation over landegrænser stadig bliver mere og mere naturlig. Dermed kan nødvendig viden for behandling følge borgeren, så disse oplysninger altid kan tilgås. Også selvom borgerne f.eks. er på ferie i udlandet.

Platformen kan desuden sættes sammen af flere standardkomponenter, så flere leverandører kan byde ind med delløsninger. På den måde kan ”Sundheds-hotspottet” altid sammensættes til den bedste platform. Det forklarer Lars Simesen, der er it-arkitekt i Region Midtjylland og medudvikler af infrastrukturen bag ”Sundheds-hotspottet”.

Har krævet hårdt arbejde
’Horsens på forkant med sundhed’ involverer flere organisationer, og et telemedicinsk projekt i denne skala er meget unikt. Derfor har det også været en lang og sej proces at komme hertil, hvor man nu er klar til at flytte fokus fra opsamling af data til anvendelse af data.

- Udviklingen af den telemedicinske platform er sket gennem innovative processer, som har krævet et stort arbejde for de involverede parter. At skabe en fælles forståelse for teknologi og sprog har ført os ud i ukendte farvande, og det har været en stor udfordring, før vi fandt den rette løsning, fortæller Wenche Svenning, der er projektleder i ’Horsens på forkant med sundhed’.

- Den største udfordring har nok været at erkende, at organisationerne er forskellige og derfor ikke har de samme behov i forhold til kommunikation med borgerne. Men nu har vi en infrastruktur og en platform, som både region og kommune kan bygge videre på.

Telemedicin skal være trygt og sikkert
Selv om det har krævet mange ressourcer, så er man i ’Horsens på forkant med sundhed’ også sikker på, at man nu er nået til et punkt, hvor borgere og sundhedsfaglige for alvor kan begynde at drage nytte af det hårde arbejde.

- Nu kan vi begynde at tilføre kvalitet, der har værdi for borgerne og de sundhedsfaglige. Her vil vi i større grad have fokus på løsninger, der støtter borgernes mulighed for at mestre egen sygdom samt det tværsektorielle samarbejde med borgeren i centrum, forklarer Wenche Svenning.

Nyt fokus betyder også nye udfordringer for projektet. Udfordringer der først og fremmest drejer sig om sammenhængen mellem ’Sundheds-hotspottets’ funktionalitet og sikkerhed for borgeren.

- En af de kommende udfordringer bliver f.eks. at få fælles videoservice og fælles funktionalitet som for eksempel kalender, alarmer mv. Det er vigtigt, at en fælles kalender med borgerens aftaler med det offentlige ikke går på kompromis med samtykke og andre sikkerhedsmæssige rettigheder for borgeren. Og det mener vi bestemt er en opgave vi også skal løse, siger Lars Simesen.

Håber andre vil adoptere ’Sundheds-hotspottet’
I det hele taget er der stadig meget arbejde med især anvendelse af data. Men en vigtig milepæl for projektet er nu nået, og i ’Horsens på forkant med sundhed’ håber man på, at andre også kan få glæde af det hårde arbejde.

- Next Step Citizen har nu udviklet en telemedicinsk arkitektur, som vi håber og tror på, at andre vil adoptere og få glæde af. Vi har netop valgt at følge de internationale og nationale standarder for at sikre en fremtidssikret løsning, forklarer Wenche Svenning.

Faktaboks: 

  • Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen imellem borger og sundhedsvæsen. Projektet skal føre til udviklingen af den næste generation af telemedicinske løsninger i kraft af ’Sundheds-hotspottet’, der er udviklet på baggrund af brugernes behov. Det tværsektorielle værktøj skal på én gang fremme samarbejdet imellem sundhedssektorerne og forbedre borgernes muligheder for at mestre egen sygdom.
  • Telemedicin betyder, at borgeren selv foretager målinger med udleveret udstyr. Målingerne sendes elektronisk via ”sundheds-hotspottet” til en sundhedsfaglig, som borgeren efterfølgende vil kunne tale med via en skærm. Sammen kan den sundhedsfaglige og borgeren tale om resultaterne – og planlægge det videre forløb.
  • Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.
  • Platformen udvikles i projektperioden med flere funktioner. På sigt er det målet, at den også kan tilgås via webapplikation og/eller app.

Yderligere information: www.horsenspaaforkant.dk.