• 20-12-2016

  Patienter med lungesygdommen KOL får en topbehandling på Hospitalsenheden Horsens. Det viser den nyeste opgørelse, som Dagens Medicin netop har offentliggjort over behandlingskvaliteterne på landets sygehuse og hospitaler.

 • 16-12-2016

  Fra 15. januar 2017 skifter Inge Pia Christensen posten som sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Horsens ud med en tilsvarende stilling på Aarhus Universitetshospital. 

 • 13-12-2016

  Fem dialysepatienter tilknyttet Hospitalsenheden Horsens går i hæmodialyse hjemme hos dem selv. Her varetager de selv hele behandlingen, stikker sig to gange dagligt de fleste af ugens dage og kobler sig til og fra en dialysemaskine.

 • 29-11-2016

  Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens, var godt repræsenteret ved den årlige konference i Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS). En af Horsens-lægerne løb tilmed med prisen for konferencens bedste poster.

 • 25-11-2016

  Patienter, som bliver opereret med kikkert for hofteimpingement (indeklemning af hoften), har færre smerter og kan bedre klare dagligdags gøremål og sport. Det viser et nyt systematisk oversigts-studie gennemført af blandt andre ph.d.-studerende Signe Kierkegaard fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens.

 • 24-11-2016

  De første patienter fra Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg får nu tjekket deres stomi hjemme fra egen stue.

 • 10-11-2016

  Onsdag den 16. november er det international lungedag. I den anledning tilbyder Lungeforeningen i Horsens sammen med lungesygeplejersker og læger fra Hospitalsenheden Horsens et gratis lungetjek og en lunge-tilstandsrapport. Det foregår i Bilka Horsens i tidsrummet kl. 14-17.

 • 08-11-2016

  Patienter, som skal have foretaget en mavetarm-undersøgelse med kikkertudstyr, iføres nu engangsbukser i stedet for genanvendeligt hospitalstøj. Opfindelsen af engangsbukserne er nu nomineret til initiativprisen i Region Midtjylland.

 • 27-10-2016

  Regionsrådet godkendte 26. oktober anlægsbevillingen, som skal gøre det muligt at færdiggøre udvidelsen af Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens.

 • 20-10-2016

  Appetitten kan godt være lille, når man er indlagt. Det er skidt, for et sundt energiindtag får patienterne hurtigere på benene.

 • 17-10-2016

  Søndag den 16. oktober stod i hjertets og genoplivningens tegn, da Hospitalsenheden Horsens åbnede dørene op for den årlige Hjertestarterdag. Målet er at få endnu flere til at træde til, når det gælder. 

 • 14-10-2016

  Søndag den 16. oktober er det hjertestarterdag med fokus på at få så mange danskere som muligt til at lære livreddende førstehjælp. Men hvilken hjælp kan patienter og andre besøgende få, hvis de falder om på hospitalet med et hjertestop?

 • 13-10-2016

  Patienterne på Dialyseafdelingen tramper i pedalerne, mens de er i behandling. Cykelturen foregår enten i sengen eller på en stolecykel, hvis formål er at aktivere patienterne eller give dem en bedre kondition.

 • 11-10-2016

  Ulf Grue Hørlyk tiltræder 1. november som ny ledende overlæge på Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens.

 • 11-10-2016

  Tag hele familien med og lær at yde livreddende førstehjælp i efterårsferien, når Hospitalsenheden Horsens inviterer til den årlige Hjertestarterdag søndag den 16. oktober kl. 13.00-15.00 i hospitalets forhal.

 • 04-10-2016

  Regionsrådsformand Bent Hansen var 4. oktober i Horsens for at sætte opførelsen af det nye hospitalsbyggeri Nye Nord i gang. Nybyggeriet på 9.100 kvadratmeter er et af tre store byggeprojekter, som tilsammen skal sikre borgerne i området et moderne og endnu mere effektivt akuthospital i fremtiden.

 • 29-09-2016

  Er du nysgerrig efter at høre mere om det nye hospitalsbyggeri, som opføres foran Regionshospitalet Horsens ud mod Sundvej, så se med på denne video.

 • 13-09-2016

  Hospitalsenheden Horsens indleder i de kommende uger opførelsen af det 9100 kvadratmeter nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord'. Den første byggefase medfører bl.a. ændrede tilkørselsforhold til hospitalet.

 • 12-09-2016

  To nyansatte socialsygeplejersker på Hospitalsenheden Horsens skal fremover hjælpe udsatte borgere fra primært Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg med at få den rette behandling i sundhedsvæsenet.

 • 06-09-2016

  Flere end 260 fagprofessionelle, ledere og specialister var samlet til en fængslende konference i Horsens om de første erfaringer med telemedicin på tværs. Udgangspunktet for konferencen var erfaringerne fra det tværsektorielle telemedicinprojekt 'Horsens på forkant med sundhed'.

 • 01-09-2016

  Patienter, pårørende og personale med en el- eller hybridbil får nu muligheden for at parkere og sætte deres bil til opladning i hospitalets parkeringshus.

 • 30-08-2016

  Nyt ph.d.-projekt ved Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Center for Akutforskning og Aarhus Universitetshospital, skal udvikle og teste en ny patientsikkerhedsmodel til hospitalernes akutafdelinger. Forskningsresultaterne skal bruges til at forbedre behandlingen af akutte patienter.

 • 15-08-2016

  Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden Horsens har ansat en flexjordemoder, som bliver kaldt, når afdelingen har brug for det. Og det har den ofte her i august, hvor fødselstallet boomer.

 • 28-07-2016

  Service i sommervarmen: Hver formiddag kommer en mad- og drikkevogn rundt til de indlagte patienter på Hjertemedicinsk Afsnit på Hospitalsenheden Horsens. Formålet er at få lidt mere væske og mad i patienterne.

 • 28-07-2016

  De to nyoprettede stillinger som socialsygeplejersker på hospitalets Akutafdeling er nu blevet besat. Ansættelserne skal være med til at sikre socialt udsatte bedre behandling.

 • 07-07-2016

  Men ikke alle kronisk syge føler sig helt trygge ved at lade computerskærmen derhjemme overtage sygeplejerskens besøg. Det viser det fire-årige projekt Horsens på forkant med sundhed, som netop er afsluttet.

 • 30-06-2016

  Medarbejdere fra Skanderborg Kommune er rykket ind på Hospitalsenheden Horsens, så personalet i fællesskab kan koordinere svækkede ældre patienters forløb. Den såkaldte brobyggerordning har eksisteret i tre år og får nu en meget positiv evaluering.

 • 29-06-2016

  Region Midtjylland etablerer et akademi, som skal videreuddanne danske skopi-læger efter engelsk forbillede. Indsatsen kan nedsætte dødeligheden af tarmkræft.

 • 27-06-2016

  Prøver, som patienter tager i deres eget hjem af f.eks. urin eller afføring, skal fremover returneres til hospitalet som et Quickbrev. Fra 1. juli er det nemlig ikke længere muligt at sende A-post.

 • 22-06-2016

  Jan Cæcilius Christiansen er 1. juli udnævnt til teknisk chef på Hospitalsenheden Horsens.

 • 22-06-2016

  VitaPark i Odder bliver et af de nye blodprøvesteder, som Region Midtjylland opretter i forbindelse med den nye blodprøvestruktur.

 • 18-06-2016

  Nyt tilbud om intensivt genoptræningsforløb for patienter, som har fået nyt knæ, ny hofte eller som har haft en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen.

 • 13-06-2016

  Det handler om at udøve en evidensbaseret sygepleje på baggrund af den nyeste viden fra klinisk forskning, patientens erfaringer med eget liv og egen sygdom samt personalets erfaringer for den bedste praksis.

 • 07-06-2016

  Undersøgelser, medicinoversigter og daglig pleje kan hurtigt fylde hverdagen på et hjertemedicinsk afsnit. Men måske har patienterne også brug for en samtale med en sygeplejerske om det, der fylder i patientens liv, og som patienten eventuelt er bekymret for?

 • 02-06-2016

  Personalet på fødeafsnittet, Hospitalsenheden Horsens, forventer en pæn stigning i antallet af fødsler til august. I alt 600 babyer forventes at komme til verden på hospitalet hen over sommermånederne.

 • 25-05-2016

  Solceller, nye ventilationssystemer og bedre isolering af tage og facader er blandt de løsninger, som skal gøre Regionshospitalet Horsens mere energieffektivt og miljøvenligt i fremtiden.

 • 23-05-2016

  Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens opretter to nye stillinger som socialsygeplejersker. Ansættelserne skal være med til at sikre socialt udsatte bedre behandling.

 • 18-05-2016

  Alle taler om telemedicin – kommune, hospital og praktiserende læger har gjort det i virkeligheden. Kom og hør om de konkrete og praktiske erfaringer fra projekt 'Horsens på forkant med sundhed'.

 • 09-05-2016

  Lasse Nørgaard er fra 9. maj 2016 ny ledende overlæge på Billeddiagnostisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens.

 • 04-05-2016

  Holbæk Sygehus og Hospitalsenheden Horsens indleder et strategisk samarbejde, som skal tage patientsikkerheden til et nyt niveau. Et amerikansk børnehospital er foregangsmodel.

 • 28-04-2016

  Udvalgte patienter kan nu få overvåget deres hjerterytme, også selv om de fysisk befinder sig andre steder end på hospitalets Hjertemedicinske Afsnit. Det betyder større fleksibilitet i overvågningen og dermed bedre patientforløb.

 • 28-04-2016

  Tina Arentzen Bjerre skal stå i spidsen for hospitalsenhedens laboratorium.

 • 25-04-2016

  Alle kan være med og få et indblik i, hvad der arbejdes med og forskes i på et hospital, når Hospitalsenheden Horsens holder åbent hus 28. april i formiddagstimerne.

 • 24-04-2016

  Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør på Hospitalsenheden Horsens, er netop udpeget som den ene af to formænd for Danske Regioners nye Medicinråd.

 • 21-04-2016

  Personalet på hospitalets medicinske sengeafsnit P7 kan nu tilbyde udvalgte KOL-patienter non-invasiv ventilationsbehandling, også kaldet NIV. Behandlingen er tidligere kun blevet tilbudt på intensiv-afsnittet.

 • 14-04-2016

  Barselsafsnittet på Hospitalsenheden Horsens har købt otte nye 'baby-tuber', så de nybagte forældre kan bære deres barn efter kænguru-metoden.

 • 06-04-2016

  Tværfagligt team skal forbedre behandlingen i Skadestuen: Patienter med lettere skader i f.eks. foden, knæet, hoften eller skulderen kan nu blive mødt af en fysioterapeut på Skadestuen i Horsens.

 • 01-04-2016

  Sydøstjyllands Brandvæsen gennemfører hen over de kommende uger en række brandøvelser på Hospitalsenheden Horsens. Første øvelse gennemføres søndag den 24. april.

 • 30-03-2016

  Danske Regioner har netop offentliggjort de nominerede til 'Årets Borgerinddragende initiativ' i sundhedsvæsenet. Hospitalsenheden Horsens er nomineret for det nye initiativ med ansættelsen af tre patientkonsulenter.

 • 21-03-2016

  Fremtidens telemedicin: Patienter monitorerer deres egen sygdom og konsulterer sundhedspersonalet hjemme fra stuen. Imens arbejder læge, kommune og hospital på mere fælles koordinering af patientens behandlingsforløb. Erfaringerne er positive, viser ny kvalitativ evalueringsrapport.

 • 17-03-2016

  På Dagkirurgisk Center er akupunktur blevet en del af behandlingstilbuddet til patienter, som har svær kvalme efter en operation.

 • 16-03-2016

  Resultatet af den netop offentliggjorte undersøgelse viser, at patienterne generelt er godt tilfredse på Hospitalsenheden Horsens. Patienterne roser især personalet for at være venligt og imødekommende.

 • 11-03-2016

  Sygeplejerske og ph.d.-studerende Pia Kjær Kristensen har netop taget hul på et to måneders forskningshold ved Dartmouth Instituttet i USA. Målet er at bl.a. at indlede et fremtidigt samarbejdsstudie med en af forskergrupperne på stedet.

 • 07-03-2016

  Køkkenet på Hospitalsenheden Horsens har den 7. marts modtaget Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke i sølv. Sølvmærket er beviset på, at 60-90 % af råvarerne i hospitalsmaden nu er økologiske.

 • 03-03-2016

  28 patienter og pårørende har hjulpet Hospitalsenheden Horsens med at udarbejde en række illustrationer af et typisk patientforløb. Illustrationerne skal bl.a. bruges til at klæde fremtidens patienter endnu bedre på til deres hospitalsophold.

 • 12-02-2016

  Hvem arbejder på et hospital? Og hvad laver man som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent? Det var nogle af de spørgsmål, som 4. klasses eleverne fra Langmarkskolen i Horsens fik svar på under deres besøg på hospitalet 12. februar.

 • 10-02-2016

  Charlotte Larsen er for nylig tiltrådt som ny afdelingssygeplejerske på Medicinsk Sengeafsnit P6 og tilhørende ambulatorier.

 • 08-02-2016

  Samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune skaber plads til 30-35 flygtninge.

 • 03-02-2016

  Hospitalsenheden Horsens og NCC Construction har indgået aftale om opførelsen af det nye hospitalsbyggeri ’Nye Nord’.

 • 01-02-2016

  Patienter og personale på Ortopædkirurgisk Afdeling tester i øjeblikket en prototype på en ny og mobil styrketrænings-enhed. Det sker i samarbejde med hospitalets terapeuter.

 • 26-01-2016

  Statens Serum Institut har udarbejdet et smitteberedskab og tilbyder rådgivning om MRSA 398, også kaldet husdyr-MRSA.

  Læs om mulighederne for at hente mere information og få svar på eventuelle spørgsmål.

 • 22-01-2016

  ’Årets Fuldkornsdag’ bliver i dag markeret rundt om i kantiner og køkkener. Men på Hospitalsenheden Horsens er bageriet faktisk garant for brød med masser af fuldkorn hver eneste dag, fortæller bager Stefan Steenholt.

 • 22-01-2016

  Det underjordiske servicedepot og tunnelforbindelsen, som i fremtiden skal forbinde hospitalet med det nye byggeri ’Nye Nord’, blev officielt indviet torsdag den 21. januar.

 • 19-01-2016

  Marlene Bendixen er netop tiltrådt som ny afdelingssygeplejerske på Intensiv- og Opvågningsafsnittet, Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens.

 • 19-01-2016

  Hospitalsenheden Horsens sætter også i 2016 patientforløbene og -sikkerheden højest på dagsordenen bl.a. ved at fortsætte indsatsen ’Sikkert Patientflow’. Ambitionen er at fastholde og udbygge de gode resultater.

 • 15-01-2016

  Hospitalsenheden Horsens vil fremover smertelindre patienter umiddelbart efter ankomsten til skadestuen. Sygeplejersker skal aktivt opsøge nye patienter i venteværelset.

 • 11-01-2016

  Tre ernæringsassistentelever fra Hospitalsenheden Horsens er ved deres svendeprøve blevet præmieret med guldmedaljer.

 • 11-01-2016

  Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har bevilliget midler til fire ph.d.-projekter, som gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Horsens.

 • 07-01-2016

  Barbara Dyrmose er pr. 1. januar 2016 tiltrådt som ny afdelingssygeplejerske på det medicinske sengeafsnit P7

 • 06-01-2016

  NCC Construction skal sammen med Aarhus Arkitekterne og MidtConsult stå for den kommende udvidelse af Hospitalsenheden Horsens. Det blev resultatet af den overståede udbudsperiode.