• Det skal være nemt for patienter, pårørende og gæster at finde rundt på hospitalet. Derfor tager Regionshospitalet Horsens 15. januar 2018 et nyt vejvisningskoncept i brug. Samtidig indfører hospitalet nye skilte, adresser og mere borgervenlige navne.

 • Innovationsfonden investerer 11,3 mio. kr. i nyt forskningssamarbejde, som skal føre til udviklingen af et beslutningsstøttesystem baseret på kunstig intelligens. Systemet skal understøtte sundhedspersonalet i at identificere borgere, som er i risiko for at blive akut indlagte.  

 • Patienterne er generelt tilfredse med deres besøg på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens. Det viser svarene i ny patienttilfredshedsundersøgelse, LUP Akutmodtagelse 2017.

 • Hospitalsenheden Horsens blev dette efterår tilfældigt udvalgt til et risikobaseret tilsyn gennemført af Sundhedsstyrelsen. Evalueringen er meget positiv.

 • Strandpromenaden vil pga. asfaltarbejde blive spærret i begge retninger på strækningen mellem Høegh Guldbergs Gade og Gasvej. Afspærringen forventes at vare fra mandag den 20. november kl. 20 til tirsdag den 21. november kl. 6.

 • På den årlige lungedag d. 15. november kan du få et lungetjek, når Regionshospitalets lungeteam traditionen tro rykker ud af huset og ind i Bilka Horsens.

 • Læge og ph.d. Bjørn Bay, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens, er netop blevet tildelt den fornemme internationale pris Investigator Achievement Award. Han har i en årrække forsket i vækst og udvikling af børn undfanget efter kunstig befrugtning.

 • Lungeteamet på Hospitalsenheden Horsens tilbyder nu patienter med svær kronisk lungesygdom en eller flere afklarende samtaler. Målet er at hjælpe patienten til at leve det liv, patienten ønsker.

 • Vil du være med til at debattere regionens opgaver?

  Alle er velkomne, når Regionshospitalet Horsens inviterer til vælgermøde tirsdag d. 7. november fra kl. 19.00-20.30 i Den Blå Café, indgang C. 

 • Hjertemedicinsk Afsnit på Hospitalsenheden Horsens kan fra 1. november tilbyde patienter, som undersøges for symptomer på forsnævring af kranspulsårerne, en ambulant CT-scanning af hjertet.

 • Hvad gør du, hvis du ser et andet menneske falde om? Tag din familie med til Hjertestarterdagen den 16. oktober og lær at yde livreddende førstehjælp. På Regionshospitalet Horsens står sygeplejersker og læger fra hospitalets hjertemedicinske afsnit klar til bl.a. at vise, hvordan man bruger en hjertestarter.

 • Louise Bang Grode, ph.d.-studerende i Medicinsk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens, har netop været på et internationalt cøliaki-symposium ICDS i New Delhi, Indien, for at præsentere et af flere studier inden for cøliaki.

 • Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøgte mandag den 18. september Livsstilscenter Brædstrup for at høre om arbejdet med at hjælpe patienter til en sundere livsstil.

 • For et år siden blev det første spadestik taget til det nye hospitalbyggeri Nye Nord i Horsens. Tirsdag den 5. september var byggeriet nået så langt, at alle involverede kunne samles til rejsegilde.

 • Flere hundrede gæster besøgte Hospitalsenheden Horsens, da hospitalet holdt Åbent Hus den 3. september.

 • Jan Højgaard Funder tiltræder 1. september som administrationschef på Hospitalsenheden Horsens. Han kommer fra et job som afdelingschef for Sundhedsøkonomi i Region Syddanmark.

 • Christine Dragsbæk Knudsen og Luana Leonora Jensen udgør fra 1. august det nye ledelsesteam i Anæstesiologisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens. De tiltræder samtidigt som henholdsvis ny oversygeplejerske og ledende overlæge i afdelingen.

 • Søndag d. 3 september mellem 13.00 og 16.00 slår Hospitalsenheden Horsens dørene op. Arrrangementet er nu fuldt booket.

 • Ida Rønne Antonsen tiltræder pr. 1. august jobbet som kvalitetschef på Hospitalsenheden Horsens.

  Som hospitalsenhedens nye kvalitetschef kommer Ida Rønne Antonsen til at spille en central rolle i udviklingen af en række strategisk vigtige områder såsom kvalitet, innovation, patientsikkerhed, hygiejne, tværsektorielt samarbejde, data, dokumentation samt klinisk IT.

 • Levende larver i små teposer kan være en yderst effektiv måde at rense komplicerede sår på – og et skånsomt alternativ til eksempelvis en operation. Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Hospitalsenheden Horsens tilbyder nu behandlingsformen til udvalgte patienter.

 • Temaaftener med fokus på amning af det lille barn er blevet et tilløbsstykke blandt både førstegangs- og flergangs-gravide, som skal føde på hospitalet. Hver temaaften samler op imod 70 gravide med deres partnere.

 • Cowi bliver totalrådgiver på det store renoveringsprojekt, som skal sikre tidssvarende patient- og personaleforhold samt højere energieffektivitet i højhuset på Hospitalsenheden Horsens.

 • Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøgte 12. juni Regionshospitalet Horsens for at høre om hospitalets arbejde med at tilrettelægge sikre og sammenhængende patientforløb.

 • Fredag den 9. juni 2017 forsvarer Lone Dragnes Brix sin ph.d. afhandling på Regionshospitalet Horsens. Alle er velkomne til at møde op og høre om resultaterne. 

 • Den 6. juni markerede sundhedsprofessionelle verden over betydningen af at sætte patienten først og lytte til deres ønsker og forventninger. Personalet i dialyseafsnittet, Kvindeafdelingen og Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens,samt Livsstilscenter Brædstrup spurgte på dagen endnu mere ind til den enkelte patient.

 • Ikke alle patienter, der indlægges med hoftenære lårbensbrud får behandling, pleje og rehabilitering efter de gældende nationale anbefalinger. Det har konsekvenser for både patienternes overlevelse og hospitalernes økonomi, viser nyt ph.d.-projekt fra Hospitalsenheden Horsens.

 • Vidste du, at hospitalet har en mobil laboratorietjeneste, som dagligt rykker ud til borgere i eget hjem? Det skåner mange ældre borgere for de løbende ture ind på hospitalet.

 • Ortopædkirurgisk Afdeling har netop udviklet to nye digitale patientinformationer til hofteartroskopi-patienter – en Android og iOS app, som kan hentes i App Store eller Google Play, og en iPaper publikation, som kan tilgås via internettet.

 • På den store infoskærm i forhallen ved siden af hospitalets reception, kan du nu holde dig opdateret på, hvor mange nyfødte, der indtil videre er født på hospitalet.

 • Fredag den 19. maj forsvarer en af hospitalets dygtige forskere, Pia Kjær Kristensen, sin ph.d.-afhandling ’Hip fracture in Denmark’. Forsvaret er åbent for alle interesserede.

 • Hospitalsenheden Horsens har fået bevilliget midler til at forberede et nyt og større barselsafsnit, som skal sikre et stigende antal fødende gode rammer og fødselsforløb.

 • Et nyt forskningsprojekt 'Tværspor' på Hospitalsenheden Horsens skal undersøge, om dataanalyse kan bruges til at forudsige, hvilke patienter, der vil blive indlagt akut inden for det næste år. 

 • Regionshospitalet Horsens holder åbent hus i forbindelsen med det årlige landsdækkende arrangement Forskningens Døgn den 28.april fra kl. 8-12.

 • Overlæge Karsten Krøner tiltræder 1. maj jobbet som ledende overlæge i Ortopædkirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Han kommer fra et job som sektorchef for håndkirurgien ved Ortopædkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

 • Region Midtjylland har ansat Hanne Sveistrup Demant som ny sygeplejefaglig direktør på Hospitalsenheden Horsens. Hun er i dag vicedirektør i Psykiatrien i Region Sjælland.


 • Skanderborg Sundhedscenter skifter 1. april navn til Skanderborg Sundhedshus.
  Der vil fortsat være de samme tilbud og funktioner i huset.

 • Patienter med astma tilknyttet Hospitalsenheden Horsens får nu muligheden for selv at få indflydelse på, hvornår de skal til en fysisk kontrol på hospitalet. 

 • Frivilligordningen har nu eksisteret på hospitalet igennem ni år. Samtidig kunne ni af hospitalets i alt 50 frivillige fejre fem års jubilæum med overrækkelse af blomster og en jubilæums-nål.


 • Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens med bl.a. nye traumestuer og en billeddiagnostisk satellitfunktion er netop indviet. Med udvidelsen på 800 kvadratmeter tager hospitalet det første store skridt i retning af en fremtidssikret akutafdeling med alle moderne faciliteter til hurtig modtagelse og udredning af akutte patienter.

 • De akut indlagte patienter på Hospitalsenheden Horsens er blevet markant mere tilfredse end tidligere og vurderer nu ni områder inden for deres indlæggelsesforløb betydeligt bedre end landsgennemsnittet. Det viser ny landsækkende patienttilfredshedsundersøgelse LUP 2016.

 • Overlæge og ph.d. Jeppe Lange tiltræder 1. marts 2017 stillingen som akademisk koordinator med ansvar for at koordinere og facilitere den samlede forskningsindsats på hospitalet.

 • Patienter med kronisk leddegigt tilknyttet Hospitalsenheden Horsens har nu muligheden for at blive fulgt via en telemedicinsk løsning. Det kan spare patienterne for op imod halvdelen af kontrolbesøgene.

 • Efter flere års innovationsarbejde er et unikt redskab til patienters sengetræning nu færdigudviklet og monteret på to sengestuer på Hospitalsenheden Horsens.

 • Hospitalsenheden Horsens har ansat tre patientassistenter til at tage sig ekstra godt af patienterne på Akutafdelingen. Patientassistenterne skal bl.a. sørge for, at patienter i venteværelset får den information, de har brug for.

 • Birgit Rasmussen, fysioterapeut, ph.d.-studerende og MHH (master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling), har modtaget godt 700.000 kr. fra 'Folkesundhed i midten'. Ph.d.-projektet bærer titlen 'At leve meningsfuldt; betydningen af fysiske aktiviteter efter et hoftebrud'.

 • Skanderborg Sundhedscenter vil i fremtiden skifte navn til Skanderborg Sundhedshus. Navneskiftet blev godkendt på regionsrådsmødet den 25. januar.

 • Vi er i disse dage ved at lægge sidste hånd på den første udvidelsesetape af Akutafdelingen, og har nu fået leveret den nye CT-scanner til afdelingen. Den skal fremover primært benyttes til akutte patienter.

 • Patienterne, som møder op i Skadestuen på Hospitalsenheden Horsens, er nu mere tilfredse med deres besøg end landsgennemsnittet. Det viser den nye patienttilfredshedsundersøgelse, LUP Akutmodtagelser (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser).

 • Hjertemedicinsk Afsnit på Hospitalsenheden Horsens inviterer flere gange om året hjertepatienter med en avanceret pacemaker til at mødes, så de kan udveksle erfaringer.

 • Med 2.166 fødsler blev alle tidligere tiders fødselsrekorder slået i 2016 på Hospitalsenheden Horsens.