Når patienten har svært ved at komme på hospitalet, så må hospitalet komme hjem til patienten!

Sådan lyder bevæggrunden for, at hospitalsenhedens mobile laboratorietjeneste rykker ud i optageområdets kommuner – Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg.

Hver dag kører en bioanalytiker fra hospitalets laboratorium og ud til borgere, som skal have taget blodprøve eller have målt hjerterytmen. Bioanalytikeren kommer enten i borgerens eget hjem eller på det plejehjem, hvor en eller flere borgere bor.

- Mobiltjenesten er en særlig service til de patienter, som har meget vanskeligt ved at komme ind på hospitalet for at få taget en blodprøve, fortæller bioanalytiker Karin Bilstrup, som bemander mobiltjenesten ca. hver fjortende dag.

- Det kan være sengeliggende eller konfuse patienter, for hvem det kan være næsten uoverkommeligt at tage turen ind til enten Horsens, Skanderborg eller til vores blodprøvetagningssted i Odder. Dette også selv om de har muligheden for at blive transporteret herind med f.eks. Falck eller taxa, forklarer Karin.

Mere end 20 prøver om dagen
 Der står typisk mere end 20 prøver på den liste, som bioanalytikeren kører efter i løbet af en dag. Dagens besøg er planlagt på forhånd og samlet i ét lokalområde, så tiden udnyttes optimalt. Borgerne har i forvejen fået besked om, at bioanalytikeren kommer på besøg.

- Langt størsteparten af vores tid går med blodprøvetagninger, men vi gennemfører også EKG -optagelser af hjerterytmen. De tager bare lidt længere tid, siger Karin Bilstrup.

Personligt er hun glad for dagene i det mobile laboratorium, fordi de giver en god afveksling i forhold til arbejdsdagene på hospitalet.

- Det kræver noget andet, når man kører som bioanalytiker i mobiltjenesten. Man træder jo ind i folks hjem og skal være klar til at håndtere andre og uventede opgaver. F.eks. er jeg et par enkelte gange kommet hjem til en borger, som er faldet, og her hjælper jeg naturligvis med at tilkalde forstærkning, fortæller Karin.

Det er borgerens egen praktiserende læge eller hospitalspersonalet, som rekvirerer prøverne i det mobile laboratorium.