Levende larver i små teposer kan være en yderst effektiv måde at rense komplicerede sår på – og et skånsomt alternativ til eksempelvis en operation. Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Hospitalsenheden Horsens tilbyder nu behandlingsformen til udvalgte patienter.

Komplicerede sår med dødt eller inficeret væv kan være meget svære at få til at hele.  Men fluelarver er et velafprøvet og effektivt middel til behandling af mange typer dødt og inficeret væv, som ofte er hindringen for, at sår kan hele op.

Derfor har mange sårbehandlingsspecialister igennem de senere år taget teknikken i brug, og nu tilbydes den også til udvalgte patienter på Hospitalsenheden Horsens og andre hospitaler i Region Midtjylland.

- Sårbehandling med larver er en effektiv metode til at forbedre mange sårs tilstand og danne grundlag for, at sårene heler, fortæller overlæge Asmus Overbeck fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens.

- Det er ligeledes en stor fordel, at larverne kun angriber det inficerede og døde væv, mens de lader det raske væv være. Teknikken er derfor skånsom i forhold til f.eks. et kirurgisk indgreb, hvor patienten skal bedøves, og kirurgen ofte vil være nødt til også at fjerne lidt af det raske væv, forklarer Asmus Overbeck.

En kendt og naturlig metode til sårheling
Levende larver til behandling af komplicerede sår er en metode, som har været kendt og brugt igennem flere tusinde år.

I dag fremstilles larverne på en fabrik under strenge sterile forhold, og flere års forskning ved Swansea Universitetet i England har dokumenteret deres gunstige virkning på sårheling og infektion, herunder infektion forårsaget af MRSA-bakterier.

I Ortopædkirurgisk Ambulatorium bruger behandlertemaet nu larverne til at afhjælpe bl.a. traumesår, diabetiske fodsår og sår, som ellers ville kræve et kirurgisk indgreb.

- De første erfaringer er meget positive. Vi har fået flere sår til at hele op og har haft held med at få meget komplicerede sår renset op, så patienten har undgået amputation. Vi ser desuden larvernes gunstige virkning på infektionstal, forklarer Asmus Overbeck.

Det er dog ikke alle sår, som egner sig til larve-behandling. Der skal være nogle bestemte forhold til stede i og omkring såret, før larverne kan overleve og gøre deres arbejde færdigt.

- Vi ser patienterne i ambulatoriet og vurderer, om sårhelingen kan hjælpes på vej via larvebehandling. Det er en dyr behandling, og nogle patienter skal lige vænne sig til tanken om at have larver liggende under en bandage. Men når vi ser resultaterne, så er både patienterne og vi meget tilfredse, siger Asmus Overbeck.

Flere oplysninger:

Kontakt:
Gitte Svendsen,
sårsygeplejerske
Gitte.Svendsen@horsens.rm.dk

Pia Barfoot,
sårsygeplejerske
piabarfo@rm.dk

Asmus Overbeck
Overlæge
Asmus.Overbeck.Petersen@horsens.rm.dk

Sådan virker sårbehandling med larver:

  • Fluelarverne lever af dødt væv og udskiller enzymer, som nedbryder det døde væv til væske. Det suger larverne op og fordøjer. Og hvis der er bakterier i væsken, så nedbrydes de i larvens fordøjelseskanal.
  • Larvernes ekskrementer virker endvidere granulerende på vævet, hvilket er en af de væsentligste grunde til, at sårbehandlingen bliver vellykket.