Ortopædkirurgisk Afdeling har netop udviklet to nye digitale patientinformationer til hofteartroskopi-patienter – en Android og iOS app, som kan hentes i App Store eller Google Play, og en iPaper publikation, som kan tilgås via internettet.

Det er sygeplejerske fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Kirsten Olesen, som står bag de nyudviklede løsninger:

- Digitale publikationer er gode til visuel formidling ved hjælp af billeder og video, og vi ved, at flere og flere patienter også foretrækker denne form for information fremfor de konventionelle patientinformationer, fortæller Kirsten Olesen.

- Digitale publikationer er desuden gode pædagogiske redskaber, idet patienten aktivt skal bede om informationerne ved enten at søge eller klikke. På den måde tilegnes og huskes informationerne bedre, uddyber Kirsten Olesen og fremhæver, at der også er et aspekt af tilgængelighed forbundet med digitale publikationer. De kan nemlig altid tilgås via sin mobil, som de fleste i dag altid har på sig.

Overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Bent Lund, som er specialeansvarlig for hofteskopi-patienterne er ligeledes begejstreret over den nye app, som han ser som et godt supplement til den øvrige patientinformation:

- Den nye hofte-app er et rigtigt godt supplement til den øvrige information vi giver vores patienter. På denne måde kan vi hele tiden holde den nyeste viden opdateret og præsentere den for vores patienter. App'en er desuden et godt eksempel på de engagerede medarbejdere vi har tilknyttet Ortopædkirurgisk Afdeling her på Hospitalsenheden Horsens, siger Bent Lund.

Vi skal tænke os om, inden vi vælger de digitale publikationer

De digitale publikationer er dog ikke bedre end det indhold, der lægges i dem, og det er vigtigt hele tiden at have for øje, hvad det er man ønsker, at de digitale publikationer skal bidrage med.

- Vi skal ikke bare overføre de konventionelle patientinformationer til de digitale platforme. Vi skal tænke nyt og udnytte de digitale publikationers særlige egenskaber og benytte dem til en anderledes information, siger Kirsten Olesen.

Og netop nytænkning og anderledes information, bærer den nye patient-app præg af. Her præsenteres en overvejende del af patientinformationen nemlig fra patientens perspektiv:

- For os har det været vigtigt, at patientperspektivet styrkes, og at patienten inddrages som en videns-ressource. Derfor har vi i app'en ladet en patient fortælle om sit forløb, og det er hendes fortælling og ikke vores faglige beskrivelser, der er det bærende element, fortæller Kirsten Olesen.

I app'en kan man bl.a. høre patienten Ann fortælle om sit forløb i forbindelse med en hofteartroskopi-operation, man kan finde træningsprogrammer og se øvelser på video samt læse svar på hyppigt stillede spørgsmål. Sidstnævnte er et resultat af spørgsmål, som er blevet indsamlet siden 2010, hvor man begynde at lave hofteartroskopi.

- Med svar på 50 hyppige spørgsmål tilbyder vi patienterne efterspurgt og relevant viden om dagligdagens problemstillinger og bekymringer, set ud fra et patientperspektiv, fortæller Kirsten Olesen, som fremhæver vigtigheden i også at styrke patientuddannelsen.

Fremtidens patientinformation er digital

På længere sigt vil de digitale publikationer formentlig afløse papirformatet helt, men det er vigtigt ikke at forcere processen, så man risikere at tabe nogen på vejen.

- Ikke alle patienter er IT-kyndige, og ikke alle har IT-udstyr og en internetforbindelse til at downloade de digitale publikationer. Derfor skal de digitale publikationer indtil videre være et supplement til de konventionelle skriftlige patientinformationer, siger Kirsten Olesen.

Det er planen, at man på Ortopædkirurgisk Afdeling vil fortsætte ud af det digitale spor. Således planlægger man at filme et patientforløb, set fra patientens perspektiv, som skal være med til at skabe en tryghedsfornemmelse for patienten forud for en operation.

Se mere

  • Se den nye iPaper publikation her.
  • Appen kan hentes via App Store eller Google Play ved at søge efter "Hofteartroskopi".