Ministeren hørte bl.a. ledende overlæge Ulf Grue Hørlyk fortælle om arbejdet på Akutafdelingen

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøgte 12. juni Regionshospitalet Horsens for at høre om hospitalets arbejde med at tilrettelægge sikre og sammenhængende patientforløb.

Et overbliksbillede i realtid over samtlige patienter på hospitalet, og hvor langt de er med deres behandling.

Det er et af de effektive redskaber, som Regionshospitalet Horsens har taget i brug for at koordinere patienternes forløb endnu bedre, og som sundhedsminister Ellen Trane Nørby 12. juni var i Horsens for at høre mere om.

- Tidligere havde den enkelte afdeling et overblik over egne patienter, forklarer Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør.

- Men når målet er at sikre mere sammenhængende patientforløb, så er vi nødt til at have et overblik over antal patienter og senge på tværs af hele akuthospitalet. Derfor koordineres hospitalets samlede kapacitet i dag fra Akutafdelingen via en flowkoordinator og kapacitetskonferencer. Målet er, at patienten oplever sammenhæng i sit forløb og med mindst mulig ventetid. Vi arbejder derfor også med en forventet udskrivelsesdato for alle patienter, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Et af de første hospitaler med 'Sikkert Patientflow'
Regionshospitalet Horsens var et af de første akuthospitaler til at implementere redskaberne fra forbedringsprojektet 'Sikkert Patientflow', som blev gennemført på 12 akuthospitaler 2014-16.

Personalet har foruden overbliksbilledet arbejdet med data for, hvornår på dagen, og hvornår på ugen patienterne typisk blev akut indlagt. Og den viden har de brugt i organiseringen af arbejdet.

- Hospitalet har brugt 'management by prediction' til at komme mere på forkant med de akutte indlæggelser, og vi har i dag mere personale på arbejde i de perioder, hvor mange traditionelt bliver indlagt akut. Vi gennemfører også daglige tavlemøder i afdelingerne og tværgående kapacitetskonferencer, hvor personalet aftaler, hvad der skal ske, forklarer Jørgen Schøler Kristensen.

Data skal give ny viden om forebyggelse
Ministeren blev under sit besøg også præsenteret for hospitalets nye indsats 'Tværspor', hvor dataanalyse skal bruges til at forudsige, hvilke patienter, der vil blive indlagt akut inden for det næste år.

I dag står 0,7 % af borgerne i Horsens-området for knap 30 % af de akutte indlæggelser på hospitalet. Men hvad årsagen er til, at en lille gruppe borgere bliver indlagt akut igen og igen, skal en analyse af store mængder data indsamlet på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospital være med til at give svar på. Det er data om f.eks. diagnoser, indlæggelser og ambulante besøg på hospitalet, oplysninger fra kommunen samt kontakter og medicinordinationer hos borgernes egen praktiserende læge.

- Med mere viden om de borgere, som er i risiko for at bruge sundhedsvæsenet betydeligt, og hvad der typisk karakteriserer deres adfærd, så kan vi bedre sætte ind med målrettet hjælp. Det giver øget fokus på forebyggelse samtidig med, at borgerne kan komme til at spille en mere aktiv rolle i forhold til deres egen behandling og sundhed, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Foruden Akutafdelingen besøgte sundhedsminister også det medicinske sengeafsnit P7 for bl.a. at høre om afsnittets samarbejde med kommunerne, herunder hospitalets udgående funktioner.

Første næstformand i Regionsrådet Anders Kühnau og anden næstformand Anne V. Kristensen deltog desuden i besøget.