Hospitalsenheden Horsens var tilfældigt udvalgt til Sundhedsstyrelsens besøg, som primært havde fokus på KOL-forløb, herunder medicinering, rammeordinationer mv.

På dagen fik både Akutafdelingen, Lungemedicinsk Afsnit (P7/M3) samt Lungemedicinsk Ambulatorium besøg af de tilsynsførende, som både interviewede medarbejdere og gennemgik journaler samt andet skriftligt materiale. 

Forud for besøget havde de tilsynsførende modtaget ti journaler alle vedrørende patienter med lungesygdommen KOL.

Hospitalet modtog efterfølgende rapporterne, og her får Lungemedicinsk Afsnit topkarakteren ”ingen forhold af betydning for patientsikkerheden”, mens Akutafdelingen og Lungemedicinsk Ambulatorium har fået den flotte karakter ”få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”.

De få forhold, som Tilsynet fandt, vurderes som af mindre betydning og er blevet rettet i ugerne efter besøget.

Flere oplysninger:

Kontakt:
Søren Schousboe Laursen
Risikomanager og kvalitetskoordinator
Mobil 5122 4539
Soeren.Laursen@horsens.rm.dk