• Alle er velkomne til at komme og opleve det nye hospitalsbyggeri, når Nye Nord, Regionshospitalet Horsens, holder Åbent Hus den 2. september kl. 13-16.
  Arrangementet er gratis og tilmelding ikke nødvendig.

 • Marie Bagger Bohn er en af de første danske læger, som er blevet ansat i et fleksjob. Det er Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitet, som er gået sammen om at etablere de noget utraditionelle rammer om en ny forskerstilling.

 • Alle medarbejdere på Regionshospitalet Horsens med gamle ID-kort skal i forbindelse med indførslen af softwareløsningen, Follow Me print, have taget nyt personalefoto til et nyt ID-kort i fotostanderen ved Den Blå Café.

 • Torsdag den 30. august holder Livsstilcenter Brædstrup Åbent Hus for alle interesserede efterfulgt af en særlig rundvisning kun for tidligere ansatte på hospitalet.

 • Akutafdelingen testede mandag den 25 juni hospitalets beredskabsplan. Både Politiet, Brandvæsenet, Hjemmeværnet og Hærens Ammunitionsrydningstjeneste deltog i øvelsen.

 • Mandag den 18. juni kl. 12 genåbner den oprindelige til- og frakørselsvej fra Sundvej til Regionshospitalet Horsens. Vejen vil ligesom tidligere være farbar i begge retninger.

 • Kravet til regionerne om en årlig produktivitetsstigning på to procent bortfalder permanent med den nye økonomiaftale, som regeringen og regionerne har indgået. Hospitalerne skal i stedet tilrettelægge patientforløb med færre ydelser og færre akutte genindlæggelser.

 • Fredag den 15. juni forsvarer læge Mia Steengaard Olesen sin ph.d.-afhandling om 'optimering af livsmoderslimhinden til graviditet ved kunstig befrugtning'. Afhandlingen er gennemført ved Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitet, Health.

 • Sundhedsprofessionelle verden over markerer 6. juni betydningen af at sætte patienterne først og lytte til deres ønsker og forventninger. I år er det hele hospitalet, som tager patientens dagsorden til sig og bakker op om dagen.

 • Hospitalets køkken og de medicinske sengeafsnit havde 24. maj besøg af repræsentanter fra 'Canadian Frailty Network'. De canadiske gæster var taget til Horsens for at se og høre om hospitalets ernæringspolitik og den tilhørende produktion af 'hjemmelavet' økologisk mad.

 • Marie Højriis Storkholm tiltræder 1. juni som ledende overlæge i Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Horsens. Marie er speciallæge i gynækologi og obstetrik og på vej med en ph.d.-afhandling inden for forandringsledelse.

 • De kan hjælpe med rådgivning, support og det praktiske omkring f.eks. valg af udstyr, når det gælder telemedicinske løsninger. Læs meget mere om dine nye kolleger i Fælles Servicecenter for Telesundhed, som netop er flyttet ind på hospitalet.

 • Det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord' er for alvor ved at tage form, og i midten af juni vil totalentreprenøren NCC overdrage det nye byggeri til hospitalet. Se fotos fra de nye sengestuer mv.

 • Per Bo Nørgaard Andersen er 1. maj tiltrådt den nyoprettede stilling som daglig leder af Fælles Servicecenter for Telesundhed. Centret er et fælles offentligt initiativ, som tilbyder kommuner og hospitaler hjælp til at drive og rådgive om borgervenlige løsninger inden for telesundhed.

 • 50 nysgerrige skoleelever fra Dagnæsskolen og Højvangskolen gæstede onsdag d. 25. april Regionshospitalet Horsens for at blive klogere på, hvad man egentlig laver på et hospital.

 • Ca. 150 sjetteklasses elever fra Horsens Kommune rykker 24. april ind på Regionshospitalet Horsens for på egen krop at prøve nogle af de værktøjer og metoder, som hospitalets medarbejdere bruger i deres forskning. Arrangementet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival 'Forskningens Døgn'.

 • Kirurgi har åbnet et nyt korttidsafsnit, hvor personalet tager imod og gør patienter klar til planlagte undersøgelser og operationer. Der er tale om patienter, som har brug for mere pleje og forberedelse, end hospitalets dagkirurgiske center er sat op til, men hvor en egentlig indlæggelse ofte er unødvendig. Mange patienter kan derfor også udskrives direkte fra det nye afsnit.    

 • Stuegang på patientens præmisser: Speciallægerne går nu stuegang i en uge ad gangen på de medicinske sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens. Det skaber bl.a. bedre patientforløb og tidligere udskrivelser.

 • Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens er netop blevet evalueret af Sundhedsstyrelsen i forhold til uddannelsen af yngre læger. Afdelingen scorer højst på landsplan.

 • De faglige organisationer har varslet strejke og Danske Regioner lockout i tilfælde af en konflikt. Det vil betyde, at Regionshospitalet Horsens kommer til at køre på nødberedskaber.

 • Årets patienttilfredshedsundersøgelse (LUP 2017) viser en høj tilfredshed blandt de par, som får et barn på Regionshospitalet Horsens. Blandt hospitalets indlagte og ambulante patienter ligger tilfredsheden samlet på et stabilt niveau i forhold til tidligere år.

 • Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens var for knap ti år siden en af de første danske hospitalsafdelinger til at tilbyde hoftepatienter en kikkertoperation. Nu runder afdelingen kikkertoperation nummer 1000 i registret af hofteopererede.

 • Patienter, som bliver kikkertopereret for bugvægsbrok, får forstærket bugvæggen med et net. Læge Sanne Shiroma Harsløf fra Regionshospitalet Horsens klarlægger i en ny ph.d.-afhandling, hvorvidt nettypen og fastgørelsen på bugvæggen spiller en rolle for patientens oplevelse af smerter, livskvalitet og eventuel gendannelse af brokket.

 • Både borgere og klinikere kan få hjælp og rådgivning om telemedicinske løsninger hos 'Fælles Servicecenter for Telesundhed'. Centret rykker pr. 1. maj til Horsens.

 • Else Marie Vestergaard er pr. 1. april 2018 ny ledende overlæge i Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens.

 • Gravide fra Skanderborg, Horsens, Hedensted og Odder føder almindeligvis på Regionshospitalet Horsens. Nu barsler hospitalet selv med et digitalt mor/barn univers, hvor kommende forældre kan hente faglig information om graviditet, fødsel og barsel.

 • Region Midtjylland ansætter ledende overlæge på Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg, Nils Falk Bjerregaard, som ny lægefaglig direktør for Regionshospitalet Horsens.

 • Regionsrådet bevilgede 31. januar 2018 12,7 mio. kr. til at samle fødeafsnit og Afsnit for Mor og Barn og udvide antallet af barsels- og fødestuer på Regionshospitalet Horsens.