• Ca. 150 sjetteklasses elever fra Horsens Kommune rykker 24. april ind på Regionshospitalet Horsens for på egen krop at prøve nogle af de værktøjer og metoder, som hospitalets medarbejdere bruger i deres forskning. Arrangementet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival 'Forskningens Døgn'.

 • Kirurgi har åbnet et nyt korttidsafsnit, hvor personalet tager imod og gør patienter klar til planlagte undersøgelser og operationer. Der er tale om patienter, som har brug for mere pleje og forberedelse, end hospitalets dagkirurgiske center er sat op til, men hvor en egentlig indlæggelse ofte er unødvendig. Mange patienter kan derfor også udskrives direkte fra det nye afsnit.    

 • Det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord' ved Regionshospitalet Horsens er for alvor ved at tage form, så totalentreprenøren NCC kan overdrage bygningen til hospitalet i løbet af sommeren. I begyndelsen af 2019 bliver de første patienter budt velkomne.

 • Stuegang på patientens præmisser: Speciallægerne går nu stuegang i en uge ad gangen på de medicinske sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens. Det skaber bl.a. bedre patientforløb og tidligere udskrivelser.

 • Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens er netop blevet evalueret af Sundhedsstyrelsen i forhold til uddannelsen af yngre læger. Afdelingen scorer højst på landsplan.

 • De faglige organisationer har varslet strejke og Danske Regioner lockout i tilfælde af en konflikt. Det vil betyde, at Regionshospitalet Horsens kommer til at køre på nødberedskaber.

 • Årets patienttilfredshedsundersøgelse (LUP 2017) viser en høj tilfredshed blandt de par, som får et barn på Regionshospitalet Horsens. Blandt hospitalets indlagte og ambulante patienter ligger tilfredsheden samlet på et stabilt niveau i forhold til tidligere år.

 • Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens var for knap ti år siden en af de første danske hospitalsafdelinger til at tilbyde hoftepatienter en kikkertoperation. Nu runder afdelingen kikkertoperation nummer 1000 i registret af hofteopererede.

 • Patienter, som bliver kikkertopereret for bugvægsbrok, får forstærket bugvæggen med et net. Læge Sanne Shiroma Harsløf fra Regionshospitalet Horsens klarlægger i en ny ph.d.-afhandling, hvorvidt nettypen og fastgørelsen på bugvæggen spiller en rolle for patientens oplevelse af smerter, livskvalitet og eventuel gendannelse af brokket.

 • Både borgere og klinikere kan få hjælp og rådgivning om telemedicinske løsninger hos 'Fælles Servicecenter for Telesundhed'. Centret rykker pr. 1. maj til Horsens.

 • Else Marie Vestergaard er pr. 1. april 2018 ny ledende overlæge i Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens.

 • Gravide fra Skanderborg, Horsens, Hedensted og Odder føder almindeligvis på Regionshospitalet Horsens. Nu barsler hospitalet selv med et digitalt mor/barn univers, hvor kommende forældre kan hente faglig information om graviditet, fødsel og barsel.

 • Region Midtjylland ansætter ledende overlæge på Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg, Nils Falk Bjerregaard, som ny lægefaglig direktør for Regionshospitalet Horsens.

 • Regionsrådet bevilgede 31. januar 2018 12,7 mio. kr. til at samle fødeafsnit og Afsnit for Mor og Barn og udvide antallet af barsels- og fødestuer på Regionshospitalet Horsens.