• Gravide fra Skanderborg, Horsens, Hedensted og Odder føder almindeligvis på Regionshospitalet Horsens. Nu barsler hospitalet selv med et digitalt mor/barn univers, hvor kommende forældre kan hente faglig information om graviditet, fødsel og barsel.

  • Region Midtjylland ansætter ledende overlæge på Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg, Nils Falk Bjerregaard, som ny lægefaglig direktør for Regionshospitalet Horsens.

  • Regionsrådet bevilgede 31. januar 2018 12,7 mio. kr. til at samle fødeafsnit og Afsnit for Mor og Barn og udvide antallet af barsels- og fødestuer på Regionshospitalet Horsens.