Undervisning kompetenceudvikling.jpgSygeplejerske Dorte Wittendorf, overlæge Mette Nygaard og fysioterapeut Peter Sand underviser det første hold på kompetenceudviklingsforløbet.

Center for Kompetenceudvikling og Medicinsk Afdeling har i fællesskab udviklet et nyt kompetenceudviklingsforløb inden for lungemedicinsk sygepleje. Forløbet henvender sig til alle sygeplejersker, som indgår i en højspecialiseret indsats omkring lungesyge.

Lungesygeplejersker på tværs af hospitaler, kommuner og hospicer får nu muligheden for at gå i dybden med en lang række områder, som alle har stor betydning for fremtidens højspecialiserede behandling og pleje af patienter med lungemedicinske problemstillinger.

Det sker på et nyt, regionalt kompetenceudviklingskursus, som Center for Kompetenceudvikling og Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens, har udviklet i fællesskab.

En arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra hospitalets lungeteam har igennem et år arbejdet med forberedelserne til kursusforløbet op til start den 21. maj.

– Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til de første 19 kursister, og vi håber, at kurset kan gentages, siger udviklingssygeplejerske Karen Ersgard, tilføjer, at det har været et stort arbejde, som er lykkedes gennem et særdeles godt samarbejde med Center for Kompetenceudvikling.

Højt vidensniveau og proaktivitet

Udviklingsforløbet har fokus på den helt centrale rolle, som sygeplejersker indtager, når det handler om fremtidens optimerede og effektive patientforløb.

- Det kræver et højt vidensniveau, og at sygeplejersken kan være proaktiv inden for både det enkelte patientforløb og i udviklingen af den samlede specialiserede indsats, siger afdelingssygeplejerske Barbara Dyrmose fra Medicinsk Sengeafsnit 1 på Regionshospitalet Horsens.

- Den rolle klæder vi deltagerne på til bedre at kunne varetage, siger uddannelsesansvarlig sygeplejerske Birgit Daugård.

- Forløbet består derfor også – udover holdundervisning – af en række sessioner, hvor deltagerne får prøvet sig selv af i nye sammenhænge. F.eks. indgår simulationstræning og deltagernes eget arbejde med forbedringsideer som en del af forløbspakken.

Positiv vurdering af første modul

De første deltagere har netop gennemført det indledende modul, og det fik et meget positivt skudsmål med på vejen af deltagerne.

- Simulationstræningen var meget spændende. Det giver én en bevidsthed om, hvordan man selv virker i f.eks. akutte situationer. Læringsniveauet var i det hele taget højt med kompetente og imødekommende ildsjæle som undervisere og en god pingpong med os, som sad på skolebænken. Jeg er kommet tilbage på arbejde helt fyldt med ny inspiration og viden, siger Karina Søndergaard fra Holstebro Kommune.

Målgruppen for det nye kompetenceudviklingsforløb er sygeplejersker fra både kommuner, hospice og hospitaler, og netop den blanding var deltagerne også begejstrede for.

- Når begge sektorer er repræsenteret, så giver det mulighed for både at danne netværk og få indsigt i, hvordan andre arbejder med tingene. Det, synes jeg, var en meget positiv sidegevinst. Vi gik også i dybden med emner, jeg vidste noget om på forhånd, men som jeg godt kan bruge endnu mere viden om. Jeg tager derfor både aha-oplevelser og konkrete forbedringsideer med mig hjem, siger lungesygeplejerske Trine Friis Thisted fra Regionshospitalet Viborg.

Kompetenceudviklingsforløbet i lungemedicinsk sygepleje består af tre moduler á 2-3 dage samt en opfølgningsdag. Forløbet strækker sig over et år, og alle underviserne er speciallæger og –sygeplejersker, psykologer, terapeuter m.fl. fra hele Region Midtjylland.

Simulationstræning LILLE.jpg