Kort beskrivelse af uddannelsen
Uddannelsen til ergoterapeut kan tages på en af de syv skoler, der er placeret rundt om i landet. Uddannelsen består af en teoretisk del (den største del), der foregår på skolen, og en praktisk del (kaldet klinisk undervisning) på et praktiksted.

Grundelementet i ergoterapiuddannelsen er en viden om menneskets mange daglige aktiviteter, og hvordan disse aktiviteter påvirker menneskets helbred i positiv eller negativ retning. De menneskelige aktiviteter ses i sammenhæng med det enkelte menneskes ressourcer og funktionsbegrænsninger samt de muligheder og begrænsninger, der findes i den enkeltes omgivelser.

Ergoterapifaget, der omhandler menneskelig aktivitet, støttes af viden fra fag som anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, pædagogik, samfundsfag m.m.

I den kliniske undervisning er den studerende knyttet til en uddannet ergoterapeut (klinisk underviser) der hjælper den studerende til at anvende den teoretiske viden fra skolen i rehabilitering af patienter. Den studerende bevæger sig i praktikken fra det observerende til det selvstændigt udøvende.

Faktaboks:

Antal studerende/elever pr. år på hospitalet

To studerende fire gange årligt

Uddannelsens varighed i alt

3½ år

Skole for teoretisk uddannelse

VIA university college, ergoterapeutuddannelsen i Århus

By for Teoretisk uddannelse

Århus

Antal praktikophold i studiet/uddannelsen

Fire. Kun det ene kan foregå på Regionshospitalet Brædstrup

Praktikopholdets placering i studiet/uddannelsen

3. eller 4. semester

Praktikopholdets varighed pr. studerende/elev

Otte uger

Samlet tid på hospitalet pr studerende/elev

Otte uger

Ekstern evaluering:
Der foregår ingen ekstern evaluering i forbindelse med praktikkerne.


Interne evaluering:

Hvor  På Regionshospitalet Brædstrup 
Hvordan  Kun for studerende i 3.-semester praktik. Den studerende skriver en kort synopsis om en patient og viser på eksamensdagen en behandling af patienten. Efterfølgende eksamineres den studerende kort (10 minutter) i formålet, forløbet og udbyttet af den viste behandling. 
Hvem Til stede ved eksaminationen er den studerende, patienten (ved behandlingen), den kliniske underviser (eksaminator) og en ergoterapilærer fra ergoterapeutuddannelsen (eksaminator).Uddannelsesansvarlig:
Klinisk underviser Mette Egelund Mondrup
Tlf.: 7842 9572

Yderligere oplysninger:
Ergoterapeutuddannelsen i Århus.