Kort beskrivelse af uddannelsen

Er du optaget af samspillet mellem mennesker og omgivelser? Så er uddannelsen til ergoterapeut noget for dig. Du bruger din faglige viden og din kreativitet til at skabe løsninger, der er skræddersyet til det enkelte menneske og til grupper af mennesker.

Ergoterapiens unikke bidrag til det sundhedsfaglige professionsfelt er en opfattelse af menne-sket som værende aktivt og eksperimenterende. Gennem aktivitet udvikler mennesker sig i samspil med omgivelserne. Ergoterapi bygger på, at der er sammenhæng mellem de aktivite-ter, der udføres og oplevelsen af sundhed. Problemer med helbredet kan give aktivitetsbe-grænsninger, og uhensigtsmæssig udførelse af aktiviteter kan give helbredsproblemer. Det er disse sammenhænge, der er udgangspunkt for professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi. Ergoterapeuter kan ved tilpasning af aktiviteter og omgivelser bidrage til at forebygge skader og til at fremme sundhed.

Ergoterapeutuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år. Uddannelsen er opdelt i 7 semestre, hvor hvert semester er af 20 ugers varighed. Uddannelsen til ergoterapeut består af en teoretisk del, der foregår på skolen og en praktisk del (klinisk undervisning), som finder sted på praktiksteder. Praktikken udgør 28 uger på uddannelsen og kan eksempelvis foregå på hospitaler, genoptræningscentre, sundhedscentre, i borgers eget hjem, arbejdsmiljøcentre, specialinstitutioner og i psykiatrien.

Ergoterapifaget, der omhandler menneskelig aktivitet, støttes af viden fra fag som anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, pædagogik, sociologi, social og sundhedspolitik, videnskabsteori og videnskabelig metode samt aktivitetsvidenskab.

Der kan læses mere om ergoterapeutuddannelsen og dens opbygning samt om klinisk undervisning i Fysio- og Ergoterapien på nedenstående links.

Yderligere oplysninger

Undervisningsministeriet - UddannelsesGuiden

VIA University College - Ergoterapeutuddannelsen

Fysio- og Ergoterapien - Klinisk undervisning af ergoterapeutstuderende

Yderligere oplysninger:

Liselotte Enggaard Hansen
Klinisk underviser
Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Horsens
Tlf. 7842 7802