Kort beskrivelse af uddannelsen:
Uddannelsen til ernæringsassistent er interessant for dig, hvis du kan lide at lave mad og interesserer dig for gode råvarer og ernæring.
Du kan godt lide at have mange bolde i luften på en gang, og kender vigtigheden af at tage hensyn til god hygiejne. Du kan arbejde selvstændigt og er god til at tilrettelægge arbejdet både for dig selv og andre.
Du får brug for både viden, fantasi, praktisk sans og pædagogiske evner, når du kommer ud som ernæringsassistent. Du skal være kreativ og have lyst til at lære nye ting og foreslå nye måder at gøre tingene på.

Faktaboks:

Antal studerende/elever pr. år på hospitalet

4

Uddannelsens varighed i alt

3 år

Skole for teoretisk uddannelse

Teknisk skole

By for Teoretisk uddannelse

Vejle eller Silkeborg

Antal praktikophold i studiet/uddannelsen

3

Praktikopholdets placering i studiet/uddannelsen

Planlægges af skolen

Praktikopholdets varighed pr. studerende/elev

29 ugers grundforløb, 16 ugers praktik 2-10 uger

Samlet tid på hospitalet pr studerende/elev

15 uger på skole resten af tiden i praktik


Ekstern evaluering:

Hvor  Tekniske skole 
Hvordan  Karakterskalaen 7
Hvem Underviserne 


Intern evaluering:

Hvor  Centralkøkkenet 
Hvordan Karakterskalaen 7
Hvem

Udd.ansvarlige og ansatte 


Uddannelsesansvarlig:
Ernæringsassistent Hanne Lysegaard / Ledende økonoma Kirsten Knudsen
Tlf. 79 27 49 06
Yderligere oplysninger: (www.ernæringsassistent.dk)