Regionshospitalet Horsens deltager i uddannelsen af læger fra Aarhus Universitet  

De afdelinger, som har medicinstuderende i klinikophold, er:
  • Akutafdelingen
  • Kirurgisk Afdeling
  • Kvindeafdelingen
  • Medicinsk Afdeling
  • Ortopædkirurgisk Afdeling

Til hver af disse afdelinger er tilknyttet en eller flere prægraduate kliniske lektorer, som har ansvar for introduktion, undervisning mv. af de medicinstuderende, der kommer i deres afdeling.

Planlægning af de kliniske ophold

Varetagelsen af de kliniske ophold for medicinstuderende er fortrinsvis et anliggende mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og de enkelte afdelingers prægraduate kliniske lektorer.

I det omfang, det er relevant, deltager hospitalets uddannelseskoordinerende læge, HR-konsulenten og Det Lægelige Uddannelsesråd på hospitalet i tilrettelæggelsen af de kliniske ophold.

Vi glæder os at byde dig velkommen som medicinstuderende på Regionshospitalet Horsens.

Kontakt

Line Ikjær Husballe
Lægesekretær & koordinator
Uddannelseskoordinerende sekretær
Tel. +45 7842 6803 (direkte 26 803)
Mail: Line.Husballe@horsens.rm.dk