Lægesekretærens arbejdsområder er patientrelaterede opgaver, administration, IT/teknologi, koordination og formidling med nøgleord som god service, kvalitet, ansvarlighed og fleksibilitet. Du arbejder tæt sammen med læger og plejepersonale og øvrige faggrupper på hospitalet, og har kontakt med patienter og deres pårørende.

Lægesekretæruddannelsen tager 2 år med start den 1. september. Uddannelsesforløbet er kort, koncentreret og krævende og er bygget op af praktikperioder i forskellige afdelinger vekslende med teoretisk undervisning på handelsfagskole og undervisning på hospitalet. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Ved uddannelsens start bliver der lagt en uddannelsesplan for dig, som følges op af faste samtaler på hvert praktiksted.

Den teoretiske del af uddannelsen indeholder 15 ugers skoleophold på Handelsfagskolen i Odder og indeholder fagene:

  • Medier & it
  • Anatomi, fysiologi, patologi, psykologi
  • Sundhedsadministration
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation

Ansættelseskrav

  • du skal inden elevstart have bestået den 2-årige HG, 1-årige HGV eller HHX
    eller
  • du skal inden elevstart have bestået studenter/HF eksamen med efterfølgende 12 ugers HG forløb på handelsskolen 

Uddannelsesforløb:
Startes med en gensidig prøvetid på 3 måneder.
Uddannelsen indledes med et 2 ugers introduktionskursus den 1. september  i Vejle og omfatter endvidere 13 ugers teori fordelt over 4 skoleperioder. Uddannelsen afsluttes med et 2 ugers eksamensprojekt (fagprøve).

Undervisningen for lægesekretæreleverne på Regionshospitalet Horsens varetages af Odder Handelsfagskole, og det er et krav, at man bor på handelsfagskolen.

Regionshospitalet Horsens er valgt som et af akuthospitalerne i Region Midtjylland, og hospitalet står i den forbindelse overfor en stor udfordring med henblik på øget patientindtag og strukturomlægninger.

Løn i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Dansk Lægesekretærforening/HK.Ekstern evaluering:

Fakta

Antal studerende/elever pr. årn på hospitalet

Ca. 6

Uddannelsens varighed i alt

2 år

Skole for teoretisk uddannelse

Odder Handelsfagskole

By for Teoretisk uddannelse

Odder

Antal praktikophold i studiet/uddannelsen

4

Praktikopholdets placering i studiet/uddannelsen

Efter 2 måneder, efter 8 måneder, efter 12 måneder og efter 15 måneder

Praktikopholdets varighed pr. studerende/elev

3 uger, 3 uger, 3 uger, 4 uger

Samlet tid på hospitalet pr studerende/elev

91 uger


Ekstern evaluering:

Hvor  Odder Handelsfagskole
Hvordan  Der evalueres mundtligt mellem lærer og studerende 
Hvem Lærer og studerende


Intern evaluering:

Hvor  Prøvetidsbedømmelse efter tre måneder, evaluering ved afslutning på ophold på afdelingen. 1. års evaluering og 2. års evaluering. 
Hvordan Alle evalueringer er med den studerende, den elevansvarlige og uddannelseslederen. Dog er 1. og 2. års evaluering blot mellem den studerende og uddannelseslederen.


Uddannelsesansvarlig:
Uddannelsesleder lægesekretær Camilla Juhl Christensen
Tlf.: 7842 5219

Kontakt

Uddannelsesleder
lægesekretær Camilla Juhl Christensen
Tlf.: 7842 5219