Kort beskrivelse af uddannelsen:

Serviceassistentens arbejdsprofil er bred og varierende. Selve fundamentet i den faglige kompetence vil altid være professionel rengøring. Derudover kommer der andre typer af arbejdsopgaver i hverdagen bl.a. håndtering og transport af linned, special rengøring, intern transport af patienter, hjælp ved genoptræning og forflytning af patienter, tilberedning, anretning og servering af patientforplejning og mange andre funktioner.

Faktaboks:

Antal studerende/elever pr. år

1-2

Uddannelsens varighed i alt

2 år

Skole for teoretisk uddannelse

Aarhus Tekniske Skole

By for Teoretisk uddannelse

Aarhus

Antal praktikophold i studiet/uddannelsen

To ophold af ca. 18 uger + evt. restpraktik

Praktikopholdets placering i studiet/uddannelsen

Efter 20 ugers grundforløb samt efter hvert skoleforløb

Praktikopholdets varighed pr. studerende/elev

Ca. 40 -45 uger

Samlet tid på hospitalet pr studerende/elev

    -:-

Ekstern evaluering:

Hvor Teknisk Skole i Aarhus 
Hvordan Afsluttende eksamen (projektopgave) på Teknisk skole 
HvemSkolen


Intern evaluering:
Hvor Hospitalet 
HvordanSamtale med den enkelte elev efter hvert praktikophold
Hvem Praktikvejleder og elev

Kontakt

Servicechef
Søren Møller
Servicecentret
Regionshospitalet Horsens
Tlf. +45 7842 7400
 

Links