Lokalerne og faciliteterne i SIC skaber de ideelle rammer for både færdigheds- og simulationstræning samt debriefing, hvor kameraer, lydoptagere og monitor giver gode muligheder for supervision og feedback.

SIC anvendes derfor af mange forskellige faggrupper til afholdelse af kurser, færdighedstræning, katedralundervisning, workshop etc.

Nedenfor er eksempler på de kurser, vi blandt andet afholder for den prægraduate og postgraduate gruppe*.

 • Avanceret hjertestop-teamtræning
 • Basal hjertestopundervisning
 • Klinisk kørekort(stationsarbejde i færdighedstræning)
 • Akut medicinsk teamtræning
 • Studiecafe til modul 4 + 11 + 12
 • Traumetræning
 • Forflytningskurser tværregionalt
 • Forflytningsundervisning/temadage HEH
 • Hjertestopundervisning til studerende
 • Hjertestopundervisning til SSA-elever
 • Neonataltræning
 • Blodsukker-undervisning
 • Tværfaglig klinisk undervisning
 • Kommunikationskurser
 • Basal forflytningsundervisning til alle nyansatte
 • Innovationsenhedens projekter
 • Medicinundervisning/øvelser i autentisk medicinrum

Herudover anvendes SIC også til afdelingsledelsesmøder, receptioner, temadage og eksterne besøg/fremvisninger. Hvis du har en idé eller et ønske til nye tiltag sparrer vi meget gerne omkring dette.

*Den prægraduate brugergruppe

 • Sygeplejestuderende fra VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Horsens
 • Introduktionsforløb for alle SSA-elever der afvikles i de første 14 dage af deres somatiske praktik
 • Lægesekretærelever
 • Studerende fra andre studieretninger som f.eks. maskiningeniører/it-uddannelsen
 • Medicinstuderende fra Aarhus Universitet

Den postgraduate brugergruppe
Dækker alle faggrupper fra Regionshospitalet Horsens, både nyuddannede samt mere erfarne inden for de enkelte faggrupper.