I SIC har vi flere lokaler, der kan tilpasses mange forskellige behov. På disse sider kan du læse mere om, hvad de enkelte lokaler indeholder samt, hvad du kan bruge dem til. Når du booker et lokale i SIC får du derudover:

  • Mulighed for at komme på Region Midtjyllands gæstenetværk
  • Mulighed for at låne videokamera(er)
  • Adgang til cafeen og cafekøkken på 1. sal med kaffeautomat/koldtvandshane og adgang til køleskab

Ønsker du at booke lokalerne, skal du kontakte koordinator i SIC Charlotte Hansen på:

Det er ikke muligt at booke lokalerne via proNestor.

Ved ferie/sygdom kan du booke lokaler ved at kontakte forskningssekretær Line Jensen på:

Formålet med lokalerne i SiC er først og fremmest at styrke det tværfaglige samarbejde samt teamtræning på tværs af faggrupper og sundhedsinnovation. Det er ikke meningen at anvende lokalerne til personalemøder og lignende.