SIC råder over en masse udstyr til færdigheds- og simulationstræning, som kan bookes af alle på Regionshospitalet Horsens. Af listen herunder fremgår det hvilket udstyr, der er til rådighed.

Har du spørgsmål angående andre fantomer end dem på listen, er du meget velkommen til at kontakte SIC.

Bariatridragt

Fantom Ambu IV-trainer

Fantom IV-trainer – Nasco

Fantom IV-trainer

Fantom til anlæggelse af arterial radialis punktur

Fantom kateterisation (mand)

Fantom kateterisation (mand og kvinde)

Fantom kateterisation (kvinde)

Fantom pleuradræn kirurgisk/ultralyd

Injektion-pad

Old aged simulation suit

Operationsleje

Sminkesæt

Træningsrobotter

Resusci Baby QCPR

Baby Anne

Ambu Baby

Kulisser med forskellige motiver

Hjertestopknap

Klinisk logistikskærme

Sårfantomer

Ødemben

Sondefantom

Forflytningsmateriel

Deluxe Airway Trainer

Sondefantom - nasogastrisk sonde

Chest drain fantom

Sårfantomer

Intubations fantom

KOL-dragt

Fantom til anlæggelse af PVK