røntgen ankomststander på Skanderborg Sundhedshus

Røntgen, Skanderborg Sundhedshus hører under Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens.

På Røntgen, Skanderborg Sundhedshus udfører vi de fleste typer af røntgenundersøgelser af knogler og hjerte/lunger på selvhjulpne patienter.

Hvor finder du os?

Personale

Henvisninger

Svar på undersøgelsen

Afbud eller ændring af tid