MR-scanning på Regionshospitalet Horsens

MR-scanning

Før undersøgelsen
Undersøgelsesdagen
Når du kommer hjem
Hvad er en MR-scanning?

CT-scanning

Før undersøgelsen
Undersøgelsesdagen
Når du kommer hjem
Hvad er en CT-scanning?

UL-scanning

Før undersøgelsen
Undersøgelsesdagen
Når du kommer hjem
Yderligere information