I Kommunikationsenheden løser vi en bred vifte af opgaver inden for kommunikation.

Kommunikationsenheden er ansvarlig for at sikre sammenhæng i hospitalets kommunikation målrettet patienter, pårørende, besøgende og medarbejdere. Enheden står derfor for at rådgive og hjælpe de kliniske afdelinger med forskellige kommunikationssatser, herunder kontakten til pressen.

Enheden står derudover for bl.a. at opdatere og vedligeholde hospitalets intranet, infoskærme, hjemmeside, forløbsguide og sociale medier og for at udvikle indholdet til disse platforme i form af video, fotos og tekster.

I 2022 kommer Kommunikationsenheden til at udvikle og implementere en ny hjemmeside med en ny tilhørende organisering af webarbejdet på hospitalet. Formålet er at formidle indholdet på hospitalets hjemmeside mere brugervenligt og datadrevet, så patienter og borgere får nemmere ved at søge og finde den nødvendige information.

Kommunikationsenheden står ydermere for digitalisering af de patientinformationer, som gives til patienter i forbindelse med undersøgelser og behandlinger på hospitalet. Digitaliseringen har gjort det muligt for patienterne selv at kunne søge og tilgå information om deres forløb på hospitalets hjemmeside. Det er et arbejde, som gennemføres i tæt samarbejde med klinikken. 

Endelig står vi for at koordinere pressehenvendelser, ligesom vi hjælper klinikerne med at udarbejde og producere kommunikationsmaterialer i form af bl.a. lommekort, visitkort, pjecer, plakater og roll ups mv.

Kommunikationsenheden består af:

Kommunikationschef
 Mette Vestergaard Rasmussen
 +45 2381 8614 

Webkoordinator 
 Jacob Albæk Lund
 +45 7842 5072
 +45 2499 5755

Kommunikationsmedarbejder
 Karoline Særkjær
+45 5128 9538

   Kontakt 

 

   Find vej