Region Midtjyllands Målbillede

I Kvalitet- og Sundheds-IT arbejder vi med at skabe de bedst mulige betingelser for, at Regionshospitalet Horsens kan udvikle hensigtsmæssige patientforløb.

Vi understøtter hospitalets overordnede mål om, at patienten skal have et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet - og inddrages som aktiv partner i sit eget forløb.

Vi er i Kvalitet- og Sundheds-IT organiseret i tre forskellige teams:

Herudover er tilknyttet 1 medarbejder fra det regionale samarbejde om innovation - MedTech Innovation Consortium.

Hospitalet er fælles om at skabe sammenhæng og værdi for patienterne.

Kontakt

Chef for Kvalitet og Sundheds-IT
Helle Lindkvist Kjeldsen