Akutafdelingen er et 48 timers afsnit. Det vil sige, at afdelingen også har indlagte patienter i op til 48 timer.

Som patient kan du blive udskrevet direkte fra Akutafdelingen, eller du kan blive overflyttet til en specialeafdeling, hvis din udredning eller behandling kræver det.

Hvis du bliver indlagt på afdelingen, vil personalet lægge en plan for din udredning og behandling.

Akutafdelingen modtager henviste patienter hele døgnet fra egen læge, vagtlæge samt fra opkald via 112.

Afdelingen er døgnbemandet med kirurgiske, ortopædkirurgiske og medicinske speciallæger samt akutlæger med særlige færdigheder inden for behandling af akutte patienter.

Mad og drikke til indlagte patienter

Særligt omkring medicin