Socialsygeplejerskerne koordinerer og skaber et sammenhængende patientforløb for den udsatte patient.

De kan hjælpe med at navigere i sundhedsvæsnet og de fungerer som bindeled mellem hospitalet og kommunerne.

Socialsygeplejerskerne skaber lige adgang til sundhed uden at skabe et parallelsystem.  De sikrer at viden om udsatte patienter og deres atypiske adfærd, valg og hverdag formidles.

Socialsygeplejerskerne har en pragmatisk og skadesreducerende tilgang så sundere valg bliver lettere valg.

Kontakt socialsygeplejerkserne

Kontaktoplysninger, sikker mail, Facebook-side