Socialsygeplejerskerne koordinerer og skaber et sammenhængende patientforløb for den udsatte patient.

De kan hjælpe med at navigere i sundhedsvæsnet og de fungerer som bindeled mellem hospitalet og kommunerne.

Socialsygeplejerskerne skaber lige adgang til sundhed uden at skabe et parallelsystem.  De sikrer at viden om udsatte patienter og deres atypiske adfærd, valg og hverdag formidles.

Socialsygeplejerskerne har en pragmatisk og skadesreducerende tilgang så sundere valg bliver lettere valg.

Kontakt socialsygeplejerkserne

Kontaktoplysninger 

Kommunale tilbud

Rusmiddelcentre
Boligløs
Varmestuer
Akut støtte
Lavtærskel tilbud

Lovkrav, anbefalinger og retningslinjer

Smertebehandling, tvangsbehandling, abstinensbehandling
Lovkrav, vejledning, forebyggelse
Koordinerende indsatser

Til fagfolk

Gode råd
Anamnese
Kognition
Vurdering af patienten

Om socialsygeplejersker og socialt udsatte

Hvad forståes ved socialt udsat?
Hvad kan socialsygeplejersker?

Nyttige links

Artikler
Høringssvar socialsygeple
Vejledning til underretninger
Gode råd til samtalen, herunder samtykke erklæring