Rusmiddelcentre

Kontaktoplysninger

Boligløs

Herberger og forsorgshjem

Varmestuer

Muligheder for mad og bad

Akut støtte

Den Sociale Bagvagt
Kontakt til opsøgende støtte

Lavtærskel tilbud

Stofindtagelsesrum
Skadesreduktion
Sundhedstilbud