Skadestuen_Sundvej_28A_Indgang_28A_8700_Horsens.JPG

På Akutafdelingen modtager vi patienter, som er akut behandlingskrævende, og som er blevet henvist til hospitalet via egen læge eller lægevagten. Det gælder patienter, som:

  • har pådraget sig en skade, og som er blevet henvist til hospitalet af egen læge eller lægevagten
  • er henvist til hospitalet på baggrund af et opkald til 112
  • er henvist til hospitalet for yderligere udredning af medicinske eller kirurgiske symptomer.

Patienter med akutte tilstande inden for hjertesygdomme indlægges direkte på hospitalets hjertemedicinske afsnit efter henvisning fra egen læge eller lægevagten.

Særligt omkring medicin