Hvad er lindrende behandling?
Lindrende behandling er pleje og behandling til mennesker med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig. Målet er, at du og dine nærmeste opnår den størst mulige livskvalitet trods de gener og problemer, som sygdommen medfører.

Hvad kan Enhed for Lindrende Behandling, Horsens tilbyde?

Hvordan kommer man i kontakt med Enhed for Lindrende Behandling, Horsens?