Hvad er lindrende behandling?
Lindrende behandling er pleje og behandling til mennesker med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig. Målet er, at du og dine nærmeste opnår den størst mulige livskvalitet trods de gener og problemer, som sygdommen medfører.

Hvad kan Enhed for Lindrende Behandling, Horsens tilbyde?

Hvordan kommer man i kontakt med Enhed for Lindrende Behandling, Horsens?

   Kontakt

 

   Find vej

 

   Pjecer og 
vejledninger

 

   Til fagfolk