Enhed for Lindrende Behandling Horsens yder konsulentbistand ud fra Region Midtjyllands fælles visitationsretningslinier.

Hvem kan blive henvist?

Hvad skal henvisningen indholde?