Enhed for Lindrende Behandling Horsens yder konsulentbistand ud fra Region Midtjyllands fælles visitationsretningslinier.

Hvem kan blive henvist?

Hvad skal henvisningen indholde?

   Kontakt

 

   Find vej

 

   Pjecer og 
vejledninger

 

   Til fagfolk