Akutlægebilen i Horsens har eksisteret siden 01.09.2010 og været døgndækket fra 01.03. 2012. Den er en af Præhospitalet Region Midts 9 akutlægebiler.

Akutlægebilen Horsens bemandes af Bedøvelse, Operatinon og Intensiv, Regionshospitalet Horsens.

Akutlægebilen dækker Horsens, Hedensted, Odder, Skanderbog og Ikast-Brande Kommune. Alle interhospitale transporter varetages af Præhospitalet. Transporterne varetages nu af personale med indgående kendskab til ambulancernes udstyr og transportudstyr. Ved behov for lægeledsagelse er det altid med en speciallæge i anæstesi.

Akutlægebilen er bemandet med en speciallæge i anæstesiologi samt en lægeassistent, der er en specialuddannet ambulancebehandler/paramediciner. Mandskabet har specialuddannelse og træning i vurdering og behandling af akut svært syge og tilskadekomne patienter. Der medbringes genoplivnings- og behandlingsudstyr i akutlægbilen til at påbegynde avanceret behandling allerede på skadestedet.

Opgørelser har vist, at 70-80 % af akutlægebilens udrykninger er til medicinsk sygdom, såsom hjertetilfælde, astma/bronchitis, kramper, blødninger og bevidstløshed. De resterende 20-30 % er til tilskadekomst, typisk trafikulykker og arbejdsulykker. Der er ikke plads til patienter i akutlægebilen, så der kommer altid en ambulance, som transporterer patienten. I 40 % af tilfældene ledsages patienten af lægen til sygehuset. 15 % af patienterne kan efter vurdering og behandling af ambulancelægen afsluttes, hvorved disse patienter undgår akut indlæggelse. Der vil ofte blive aftalt opfølgning hos egen læge.

Præhospitalet varetager alle interhospitale transporter. Transporterne varetages nu af personale med indgående kendskab til ambulancernes udstyr og transportudstyr. Ved behov for lægeledsagelse er det altid med en speciallæge i anæstesi.

I forbindelse med hver patientkontakt udfyldes en elektronisk patientjournal, som beskriver patientens tilstand og behandling. Journalen følger patienten. Der udarbejdes endvidere et notat, som sendes til egen læge.

Læs mere om akutlægebiler.