Særligt for pårørende ifm. COVID-19

For at kunne overholde de anbefalede afstandskrav (to meter på hospitalerne), anbefaler vi, at du kommer alene til din aftale medmindre:
 
  • du er under 18 år.
  • du har lavet en konkret aftale med afdelingen.

Vi kan af hensyn til afstandskravene blive nødt til at henvise pårørende til venteområder i forhallen.

Om Dagkirurgien

I Dagkirurgien foretages ambulante operationer samt ambulante kikkertundersøgelser af mave-tarmkanalen (endoskopi).

Dagkirurgien består af to afsnit: 

  • Dagkirurgisk Operationsafsnit 
  • Endoskopien 

I Dagkirurgien indlægges, opereres og udskrives patienter samme dag. Der er seks operationsstuer, hvor der foretages operationer inden for tre kirurgiske specialer - ortopædkirurgi, organkirurgi samt for kvindesygdomme.

I Endoskopien foretages ambulante kikkertundersøgelser af mave-tarmkanalen samt øvre lufteveje (bronkier). Der er fem undersøgelsesstuer i afsnittet.

Se video fra Endoskopien

Læs mere om Dagkirurgien