• Dokumentation; I Intensiv anvendes elektronisk patientjournal(Midt Epj) og critical informationsystem(Cis) som dokumentationsredskab.

  • Uddannelse; Intensiv er uddannelsessted for sygeplejestuderende på 3 og 6 semester. De studerende superviseres af afsnittets kliniske vejledere og følges i hverdagen med sygeplejersker, der fungerer som daglige vejledere. Kursister på specialuddannelsen i intensiv sygepleje superviseres af afsnittets uddannelsesansvarlige sygeplejerske, samt andre special uddannede sygeplejersker i Intensiv. Ventilatørkursister fra foreningen af danske lægestuderende(FADL) kommer i afsnittet to dage. De tilknyttes en sygeplejerske og gennemgår et specifikt oplæringsprogram. Derudover er afsnittet uddannelsessted for yngre læger.

  • Undervisning; Der arranges løbende intern såvel som ekstern undervisning i afsnittet. Afsnittet har to simulatorinstruktører som afholder planlagt og ad hoc tværfaglig simulationstræning/undervisning.

  • Nyt personale; Introduceres af afsnittets introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske og tilknyttes ligeledes en erfaren sygeplejerske i oplæringsforløbet i afsnittet. Derudover følger nyansatte et generelt introduktions- og oplæringsprogram for Hospitalsenheden Horsens samt et individuelt tilrettelagt introduktions- og oplæringsprogram for Intensiv. Sygeplejersker uden intensiv speciale erfaring oplæres 6 uger udenfor normering.

  • Forskning og evidens; Behandlingen og plejen i Intensiv udvikles kontinuerligt på basis af forskning og evidensbaseret viden. Den faglige udvikling understøttes af et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker med specialfunktioner som introduktion-, specialeansvarlige sygeplejersker og kliniske vejledere. Derudover er der tilknyttet en udviklingssygeplejerske og en kvalitetskoordinator til Intensiv. Læs mere om forskning her http://www.hospitalsenheden-horsens.dk/forskning/

Er du til intensiv sygepleje med patient og pårørende i fokus?


Så har du nu muligheden for at blive en del af vores dedikerede faglige fællesskab.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hør personalet fortælle om vores afsnit

sygeplejerske til intensiv.PNG