Medarbejder på intensiv

Mobilt Akut Team - MAT funktionen varetages af en specialuddannet sygeplejerske fra Intensiv. MAT kan kontaktes, hvis personalet på en stamafdeling ser klinisk forværring hos en patient, som giver anledning til bekymring.

MAT-sygeplejersken vil som oftest tilse patienten og i samråd med afdelingslægen og Intensivlægen lægge en plan for patienten.