patient på intensiv_ny.JPG

På Intensiv indlægges patienter som er kritisk syge, eller som har et særligt behov for tæt observation, pleje og behandling. Patienter indlægges på intensiv, hvis det vurderes at deres behandlingsmuligheder forbedres og chancen for at overleve øges.

Patienten overflyttes til stamafdelingen, når der ikke længere er behov for tæt overvågning. På Intensiv forbereder vi patienten og de pårørende på overflytningen ved at have fokus på overgangen mellem Intensiv og stamafdelingen. Der arrangeres om muligt et besøg på stamafdelingen, hvor patienten ledsages af personale fra Intensiv eller et besøg i Intensiv af en sygeplejerske fra stamafdelingen.